Grasboom Veenendaal

Beschermd wonen

Introductie:
Grasboom Veenendaal is er voor (jong)volwassenen met autisme, die op eigen benen willen staan. Die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met begeleiding in de buurt én een professioneel vangnet om zich heen.

Door ouders is in 2010 de Stichting Exploitatie Grasboom Veenendaal opgericht die binnen de woonvorm de zorg faciliteert.

Voor veel (jong)volwassenen met een normale intelligentie en met een diagnose ASS, is ‘gewoon’ het huis uitgaan moeilijk. Toen de ouders bij elkaar gingen zitten, kennis uitwisselden, ervaringen deelden en mogelijkheden onderzochten bleek er veel mogelijk. Dat was de start van onze ouderinitiatieven.

Het huis uit?
Herken je jezelf in dit verhaal en wil je ook het huis uit? Of ben je ouder/verzorger en wil je mogelijkheden creëren waardoor je kind op zichzelf kan wonen? Kijk dan eens rond op deze website.
www.grasboomveenendaal.nl

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Doelgroepen kleinschalige woonvorm
woonvorm voor jongeren en jongvolwassenen
woonvormen autisten

Contact

Grasboom Veenendaal

www: Grasboom Veenendaal
info@grasboomveenendaal.nl

Contactpersoon

Liesbeth Rem
Afdeling: PR & Communicatie
Functie: Voorlichter
033 ‐ 4942715
info@grasboomveenendaal.nl

Postadres
Kantmos 62
3904JZ Veenendaal

KvK-nummer 50263560

Laatste controle op 14 oktober 2020

Vergelijk hulpaanbod