Levensvragen in de Vallei

Thuiszorginstelling

Levensvragen in de Vallei is het kenniscentrum voor zingeving en levensvragen in de regio Gelderse Vallei. Gekwalificeerd geestelijk verzorgers bieden mensen in de thuissituatie (doelgroep 50+ en mensen in de palliatieve fase en diens naasten) ondersteuning en begeleiding bij zingevings- en levensvragen. Daarnaast kunnen professionals en vrijwilligers, werkzaam in zorg en welzijn, terecht voor advies, coaching en scholing.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Levensvragen in de Vallei

www: Levensvragen in de Vallei
Levensvragen in de Vallei op Facebook
06 58885781 (algemeen nummer)
info@levensvragenindevallei.nl

Laatste controle op 11 oktober 2020

Vergelijk hulpaanbod