Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

Patientenvereniging of oudervereniging

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) is de vereniging voor sarcoïdosepatiënten en hun partners in Nederland.

De vereniging kent twee hoofddoelen.
Ten eerste: informatie geven aan de patiënt en zijn omgeving. Dit gebeurt door middel van brochures, dvd’s, een verenigingsblad en de eigen website. Daarnaast organiseert de SBN regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen. Ook kunnen patiënten via de vereniging met lotgenoten in contact komen om ervaringen uit te wisselen.

Het tweede hoofddoel van de SBN luidt: kennis over sarcoïdose bevorderen. Daartoe draagt de vereniging actief bij aan het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van deze aandoening. Zowel deelname van SBN-leden aan wetenschappelijke studies als andere vormen van ondersteuning behoren tot de mogelijkheden. Natuurlijk volgt de SBN de nieuwste inzichten van de wetenschap op de voet.

De organisatie van de SBN kenmerkt zich door de actieve bijdrage van een grote groep vrijwilligers. Daarnaast zorgt het bestuur samen met de beleidsmedewerker voor het professioneel uitzetten van het beleid van de vereniging. Hierbij wordt zij ter zijde gestaan door een adviesraad. Ten slotte ondersteunen de medewerkers van het secretariaat de vereniging op administratief gebied.

Wilt u meer informatie over de ziekte, de vereniging of het bestellen van informatiemateriaal, dan kunt u terecht bij het secretariaat of via de website van de vereniging.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

www: Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

Bezoekadres
Postbus 3071 
1801GB Alkmaar
(Bedrijfsverzamelgebouw)

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

072 7920767
info@sarcoidose.nl

Contactpersoon

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland
Postbus 3071 
1801GB Alkmaar

Laatste controle op 17 april 2020