Moviera

Maatschappelijk werk

locatie Ede

Moviera houdt zich bezig met alles wat komt kijken bij een doeltreffende aanpak van huiselijk geweld, zoals voorlichting, preventie, signalering, registratie en opvang. Bij Moviera is ook het Coördinatiepunt Slachtoffers Mensenhandel voor de regio\'s Arnhem, Achterhoek, Utrecht en Nijmegen ondergebracht. 

Voor wie is de hulp?
Moviera biedt hulp en geeft advies aan iedereen: slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Moviera richt haar ondersteuning ook op specifieke groepen zoals slachtoffers van mensenhandel, (jeugd)prostitutie en loverboys en slachtoffers van eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en mannelijke slachtoffers.

Welke hulp biedt Moviera?
Mannen en vrouwen, kinderen, volwassenen en ouderen, iedereen kan slachtoffer van geweld zijn. De plegers zijn (ex-)partners, gezinsleden (ouders, broer, zus), familieleden en huisvrienden. Het gaat niet alleen om heterorelaties, maar ook om homoseksuele relaties. Moviera biedt hulp en geeft advies aan iedereen: slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Daarnaast vangt de organisatie vrouwelijke en mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld (en hun kinderen) en tienermoeders op.

Moviera heeft verschillende soorten hulp in huis. Je kan bellen voor informatie, advies of een persoonlijk gesprek. Je kan meerdere keren op gesprek komen, eventueel samen met je partner.

Als je niet langer meer thuis kan blijven, kan Moviera je helpen met het vinden van een opvangplek, hier of ergens anders in Nederland. Je kan ook via onze website hulp vragen door het contactformulier in te vullen.

Moviera is werkzaam in de regio Utrecht en Gelderland. Als er sprake is van een noodsituatie kan ook buitenregionaal een beroep worden gedaan op Moviera.

Contactgegevens
www.moviera.nl / info@moviera.nl

Voor informatie, aanmelding en advies: 088 3 744 744 
Serviceburo

Bennekomseweg 43

6717 LL Arnhem

088 3 744 744
Er is een klachtenreglement.
Cliënten worden vertegenwoordigd door een cliëntenraad.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Moviera - locatie Ede
Verbonden aan:
Hera

www: Moviera
Moviera op Facebook
Moviera op LinkedIn
088 3744744 (Info, aanmelding en advies)
info@moviera.nl
www@moviera.nl

Postadres
Bennekomseweg 43
6717LL Ede
(Adres Centraal Bureau Moviera)

KvK-nummer 55935389
Branchecode SBI-87902
Brancheomschrijving maatschappelijke opvang met overnachting

Laatste controle op 28 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod