De Gelderhorst

(Contract met de gemeente)

Woonzorgcentrum of verzorgingshuis

Landelijk centrum voor oudere doven

De Gelderhorst is een landelijk centrum voor oudere doven.

De Gelderhorst biedt oudere doven huisvesting, verzorging, dienstverlening en verpleging. Onder oudere doven worden de volgende subdoelgroepen begrepen:

doofgeborenen
prelinguaal doven
laat- of plotsdoven
doof-blinden
ernstig slechthorenden 

De Gelderhorst heeft naast een verzorgingshuis ook 3 torens met woningen waar oudere doven zelfstandig kunnen wonen. Door een zorgcontract af te sluiten, hebben deze bewoners op afroep recht op de eerste noodzakelijke zorg.

In Ede biedt De Gelderhorst ook dagrecreatie voor oudere doven die zelfstandig wonen.

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Doelgroepen woonvormen
instellingen voor mensen met een auditieve beperking

Welke beperking?
mensen met een auditieve beperking

Contact

De Gelderhorst - Landelijk centrum voor oudere doven

www: De Gelderhorst
De Gelderhorst op Facebook
De Gelderhorst op LinkedIn

Bezoekadres
Willy Brandtlaan 40
6716RK Ede

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

0318 698100
0318 698120
info@gelderhorst.nl

Postadres
Willy Brandtlaan 40
6716RK Ede

De Gelderhorst - Landelijk centrum voor oudere doven
Willy Brandtlaan 40
6716RK Ede

Laatste controle op 3 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod