NAH Zorg

Logeerhuis

Bureau NAH Zorg is een AWBZ erkende zorginstelling voor begeleiding van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en hun familie in de thuissituatie.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

Welke beperking?
mensen met NAH

Contact

NAH Zorg

www: NAH Zorg
058 2563839
058 2563133
info@nahzorg.nl

Contactpersonen

Dieneke de Boer
Afdeling: Zorgcoördinatie
Functie: medewerker Cliëntservicebureau
Postbus 94
9062ZJ Oentsjerk
058 ‐ 2563839
d.deboer@nahzorg.nl
info@nahzorg.nl
Frank de Boer
Functie: Bureaumanager Cliëntservicebureau
Postbus 94
9062ZJ Oentsjerk
058 ‐ 2563839
f.deboer@nahzorg.nl
info@nahzorg.nl

Postadres
Postbus 94
9062ZJ Oentsjerk

Laatste controle op 17 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod