Agathos ambulante hulpverlening

Thuiszorginstelling

Midden Nederland

Agathos biedt intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden de hulpverlening bij cliënten thuis. Wij werken met deskundige hulpverleners die zich dagelijks inzetten voor het vergroten van de zelfredzaamheid van hun cliënten. Hierbij betrekken zij zoveel als mogelijk het sociale netwerk en werken ze samen met andere betrokken partijen. Bij ons staat het welzijn van de cliënt voorop. Er is aandacht, tijd en zorg voor de cliënt binnen de mogelijkheden die de indicatie biedt. We stimuleren de cliënt om actief mee te denken en mee te werken bij het opstellen en uitvoeren van het hulpverleningsplan. Uiteraard gaan we professioneel om met de vertrouwelijke gegevens van de cliënt. 

Hulpverleners: Onze reformatorische hulpverleners hebben een professionele werkhouding. Zij stellen zich vriendelijk en geduldig op. Zij hebben oog voor de cliënt als gehele persoon: voor zijn geloofsovertuiging, thuissituatie, ziektebeleving en hulpverleningsgeschiedenis. Wij besteden veel aandacht aan het bijscholen en opleiden van onze zorgverleners. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het professioneel en goed uitvoeren van hun werk en krijgen daarin goede begeleiding.

Meer over Agathos: Agathos is een christelijke organisatie op reformatorische grondslag. Ons dienstenaanbod is breed, van hulp bij het huishouden tot intensieve ambulante gezinsbegeleiding. Wij werken van Zeeland tot op de Veluwe. Agathos bestaat al ruim 40 jaar. Iedereen die zorg nodig heeft is bij ons van harte welkom, ongeacht levensovertuiging. Onze deskundige betrokken zorg- en hulpverleners staan voor u klaar. Team Agathos hulpverlening Midden Nederland is een van de dertien hulpverleningsteams van Agathos in Nederland.

Onze kernwaarden zijn: Liefdevol: We bieden warme, liefdevolle zorg en aandacht. Daarmee willen we een stukje van Gods liefde laten zien. Zorg vanuit ons hart, voor iedereen! Verbindend: Wij leggen de nadruk op was ons bindt met anderen en hebben oog voor de behoeften van de ander. We werken samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere zorgprofessionals om de beste zorg voor de cliënt te realiseren.  Daadkrachtig: We werken effectief, tonen onszelf daarbij vakbekwaam en vaardig.  Dichtbij: We behoren tot een lokaal team en staan dichtbij de lokale cliënt. De identiteit van ons team staat dichtbij ons en samen realiseren we de beste zorg voor onze cliënten. 

Agathos Hulpverlening behoort samen met Agathos Thuiszorg, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn tot Lelie zorggroep.

Zorg nodig? Bel ons hoofdkantoor (Rotterdam) en u wordt doorverbonden met de juiste persoon of regio. Telefoonnummer: 010 - 264 0777.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Agathos ambulante hulpverlening - Midden Nederland
Verbonden aan:
Agathos

www2: http://www.agathos-hulpverlening.nl

Bezoekadres
Vendelier 71-D
3905PD Veenendaal
(Agathos, Midden Nederland)

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: ja

010 2640777
0318 799093
aanmeldingenbetuweutrecht@leliezorggroep.nl

Contactpersoon

Elizette Meijer
010 ‐ 2640777

Postadres
Postbus 151
2900AD Capelle aan den IJssel

KvK-nummer 24486069
Agbcode 75750674
Agathos ambulante hulpverlening - Midden Nederland
Vendelier 71-D
3905PD Veenendaal

Laatste controle op 16 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod