Inspectie van het Onderwijs

Landelijke en provinciale overheid

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en valt organisatorisch onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor vragen over onderwijs belt u 1400.

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme:
Bel centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs : 0900 - 111 3 111 (lokaal tarief)

Diensten
Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Contact

Inspectie van het Onderwijs

www: Inspectie van het Onderwijs

Postadres
Postbus 2730
3500GS Utrecht

Laatste controle op 24 juli 2020

Vergelijk hulpaanbod