Fier

(Contract met de gemeente)

GGZ-instelling

Landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld

Fier is landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Expertisegebieden zijn huiselijk geweld, kindermishandeling, (vroegkinderlijke) traumatisering, loverboyproblematiek/mensenhandel, gedwongen prostitutie, eergerelateerd geweld, conflictscheidingen, ouderenmishandeling en seksueel geweld. De doelen van de organisatie zijn het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen van geweld.

Bijzonderheden
Geen bijzonderheden
Kenmerken

GGZ-instelling
gespecialiseerde ggz
jeugd-ggz

Kwalificaties Psychologen en psychiaters
GZ-psychologen
jeugdpsychiaters
kinder- en jeugdpsychologen
klinisch psychologen
psychiaters
psychologen
psychotherapeuten

Soort meldpunt
seksueel geweld

Contact

Fier - Landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld

www: Fier
Fier op Facebook
Fier op Twitter
Fier op LinkedIn

Bezoekadres
Holstmeerweg 1
8936AS Leeuwarden

Toelichting openingstijden:

Toegankelijk voor gehandicapten: onbekend

058 2157084 (Hoofdkantoor)
088 2080000 (Advies en Aanmeldingen (24/7 bereikbaar))
info@fier.nl
aanmeldingen@fier.nl

Postadres
Postbus 1087
8900CB Leeuwarden

Agbcode 72727349
Fier - Landelijk expertise- en behandelcentrum bij geweld
Holstmeerweg 1
8936AS Leeuwarden

Laatste controle op 27 juli 2020

Vergelijk hulpaanbod