Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Training begeleid wonen (TBW)

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

De kinderen en (jong)volwassenen met een beperking (LVG, VG, LG) en/of ernstige gedragsproblemen wonen begeleid in een trainingshuis. In dit trainingshuis biedt Pluryn ze specialistische woontraining, therapie, gehandicaptenzorg en begeleiding in combinatie met speciaal onderwijs, werk of dagbesteding / dagbehandeling. De (jong)volwassenen met een lichamelijke handicap, NAH, chronische ziekte, (licht) verstandelijke handicap en/of complexe gedragsproblematiek bereiden zich voor op een zo zelfstandig mogelijk leven en een maximale deelname aan de samenleving.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)

Verblijfsduur

Afhankelijk van de vraag en de problematiek(en) van de client

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over training begeleid wonen (TBW) van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Jongeren met een chronische ziekte

Doelgroep-toelichting

Dit product staat open voor (Jong)volwassenen met een lichamelijke beperking, NAH, chronische ziekte, (licht) verstandelijke beperking (LVG) en/of complexe problematiek vanaf 16 jaar.

Woonsituatie

Aantal 1&2 pers. appartementen

Pluryn zorgt voor een groepswoning ‘in de wijk’ met voor ieder een individueel woonvertrek. De (jong)volwassenen wonen in een veilige, beschermde, overzichtelijke en eventueel technisch aangepaste woonomgeving.

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?

Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk

Begeleiding

Door wie?

Ervaren woonbegeleiders met agogische en sociaal maatschappelijke expertise en verscheidene therapeuten zijn betrokken bij de training begeleid wonen. Gedragswetenschappelijke en verpleegkundige/medische expertise is aanwezig. Begeleiders zijn aanwezig op vastgestelde tijden. Gedurende de nacht is er een mogelijkheid om hulp in te roepen via een
uitluistersysteem, bij calamiteiten kan de begeleiding handelen. Of er is een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. Per trainingshuis kan dit verschillend geregeld zijn.

Zorgzwaarte

  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Inhoud begeleiding

De (jong)volwassenen krijgen in de training zelfstandigheid steun bij het leren van praktische en sociale vaardigheden en structurering van het dagelijks leven. Ze bouwen een persoonlijk netwerk op om een eigen plek in de samenleving te krijgen met zo min mogelijk zorg. Pluryn biedt ook hulp, advies, arbeidsintegratie, begeleiding bij budgettering en contacten onderhouden met instanties en indien nodig lichamelijke verzorging. Andere namen voor Training Begeleid Wonen (TBW) zijn: kamertraining of zelfstandigheidtraining.

Locatie

Naam Locatie

Verschillende woonvormen binnen Gelderland

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

Er zijn woongroepen in Nijmegen, Wijchen, Tiel, Malden, Renkum en Dieren

Afstand tot openbaar vervoer

500 tot 1000 meter

Kosten

Overige kosten

De Wet langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een beperking de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Jongeren betalen wel een eigen bijdrage. Jongeren tot 18 jaar kunnen ook onder de Jeugdwet vallen. In dat geval geeft de gemeente de indicatie af.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl
(Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Vergelijk Meer

Organisatie

Pluryn

Werkenrode Volwassenen
Kerkenbos 1003
6546BB Nijmegen

Postadres

Hoofdkantoor Pluryn
Postbus 50
6500AB Nijmegen

088 7792000
088 7795000
088 7792002
klantenbureau@pluryn.nl

Contactpersoon

Klantenbureau Pluryn
Industrieweg 50
6541TW Nijmegen

088 779 5000
klantenbureau@pluryn.nl

Centraal Bureau Pluryn Fax: 088 - 779 20 02 Postbus 53, 6500 AB Nijmegen

Laatste controle op 4 mei 2020