Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Wonen met begeleiding en verzorging (LG)

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking (LG) kunnen bij Pluryn terecht voor huisvesting, persoonlijke begeleiding, woonbegeleiding, woontraining en verzorging. Het doel is persoonlijke ontplooiing, zelfstandigheid en maatschappelijke deelname. De jongeren en volwassenen met een handicap kunnen deze dienstverlening aanvullen met dagbesteding / dagbehandeling en/of (intensieve) verzorging, hulpverlening, therapie en verpleging.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wet Langdurige zorg (Wlz)

Verblijfsduur

wisselend

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over wonen met begeleiding en verzorging (LG) van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking

Doelgroep-toelichting

De doelgroep betreft mensen met een lichamelijke beperking (LG) vanaf 18 jaar.

Woonsituatie

Aantal 1&2 pers. appartementen

aanwezig

Gezamenlijke/Individuele Huishouding?

Zowel gezamenlijke als individuele huishouding is mogelijk

Begeleiding

Door wie?

De volwassenen krijgen ondersteuning van persoonlijk begeleiders met agogische kennis en ervaring

Inhoud begeleiding

De lichamelijk gehandicapte jongeren en volwassenen (LG) wonen zelfstandig in een eigen kamer in een woongroep of in een appartement in een kleinschalige woonvoorziening, meestal ‘in de wijk’. Pluryn zorgt voor een veilig, beschermd klimaat en een overzichtelijke omgeving. Middelgrote woonvormen zijn er in Malden, Druten, Wijchen en Nijmegen.
De volwassenen kunnen activerende of arbeidsmatige dagbesteding doen, in een beschermde omgeving of midden in de maatschappij. Pluryn beschikt over dagactiviteitencentra en maatschappelijke ondernemingen of biedt (vrijwilligers)werk bij bedrijven en instellingen.

Locatie

Naam Locatie

Nijmegen

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

mogelijk op verschillende plaatsen in Nijmegen e.o.

Afstand tot openbaar vervoer

250 tot 500 meter

Kosten

Huur (incl./excl. servicekosten)

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt voor mensen met een lichamelijke beperking de residentiële dienstverlening: wonen bij een zorginstelling. Volwassenen vanaf 18 jaar betalen wel een eigen bijdrage. Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of mensen recht hebben op WLZ-zorg. Kijk voor meer info op www.ciz.nl.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl (Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Vergelijk Meer

Organisatie

Pluryn

Werkenrode Volwassenen
Kerkenbos 1003
6546BB Nijmegen

Postadres

Hoofdkantoor Pluryn
Postbus 50
6500AB Nijmegen

088 7792000
088 7795000
088 7792002
klantenbureau@pluryn.nl

Laatste controle op 4 mei 2020