Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Tijdelijke opvang en logeren

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving zorg

Als langdurige opvang niet mogelijke of passend is, kan gekozen worden voor tijdelijke opvang of logeren. Het Klantenbureau kan nader toelichten hoe dit eruit ziet.

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

Dit product staat open voor alle doelgroepen van Pluryn in alle leeftijden.

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u meer informatie over tijdelijke opvang en logeren van Pluryn. Neem dan contact op met het klantenbureau: tel 088 - 779 50 00. Het emailadres is: klantenbureau@pluryn.nl.

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

Verschillende plaatsen in Nijmegen e.o.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Wisselende dagen en tijden.

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de zorg

3 maanden

maanden

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Minimaal 24 uur van tevoren, eerder indien mogelijk.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

3 maanden

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Klachten kunnen gemeld worden via klachten@pluryn.nl

Kosten

Kosten

Er zijn verschillende wetten die logeren mogelijk kunnen maken: de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Langdurige Zorg (WLZ). De gemeente voert de eerste 2 wetten uit. Het CIZ geeft indicaties voor de WLZ. Kijk voor meer info op www.ciz.nl.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: -

Worden er bemiddelingskosten in rekening bebracht?

nee

Eigen bijdrage

Log├ęs betalen vanaf 18 jaar wel een eigen bijdrage.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Meer informatie over deze en andere dienstverlening kunt u downloaden op: www.pluryn.nl
(Ga naar: Over Pluryn > Publicaties)

Vergelijk Meer

Organisatie

Pluryn

Werkenrode Volwassenen
Kerkenbos 1003
6546BB Nijmegen

Postadres

Hoofdkantoor Pluryn
Postbus 50
6500AB Nijmegen

088 7792000
088 7795000
088 7792002
klantenbureau@pluryn.nl

Laatste controle op 4 mei 2020