Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Specialistische begeleiding thuis

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Specialistische begeleiding thuis is (intensieve) begeleiding, praktische
ondersteuning en zorg aan mensen met (ernstige) psychiatrische en/of psychosociale problematiek die zelfstandig wonen.
De Specialistische begeleiding thuis biedt persoonlijke begeleiding in uw eigen huis door middel van gesprekken. U leert bijvoorbeeld om structuur aan te brengen en problemen die voortkomen uit uw psychische stoornis te herkennen en voorkomen. Onze cliënten worden ook begeleid bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden die helpen om beter te functioneren in de eigen leefomgeving.

Specialistische begeleiding thuis is bedoeld voor personen vanaf 16 jaar die thuis vanwege een ernstig psychosociaal of psychiatrisch probleem vastlopen.
Specialistische begeleiding thuis kan ook hulp bieden aan gezinnen waarvan een van beide ouders kampt met een psychiatrisch probleem.
Mensen die in een beschermende woonvorm wonen en de wens hebben zelfstandig te gaan wonen, kunnen ook gebruik maken van Specialistische begeleiding thuis.

Eleos biedt hulp vanuit een christelijke identiteit. Dit betekent dat geloof een plaats kan krijgen binnen de begeleiding.

Zorgzwaarte

  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wijkteam of CJG
  • Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

Voor het ontvangen van deze begeleiding hebt u een indicatie nodig.
Aanvraag van de indicatie regelt u zelf via het WMO-loket van uw gemeente of het sociaal wijkteam. Op www.eleos.nl/contract kunt u zien met welke gemeenten Eleos een contract heeft gesloten om begeleiding aan huis te mogen bieden. U kunt ook zorg inkopen met een pgb.

Als u een indicatie hebt kunt u zich telefonisch aanmelden per mail : sbtmidden@eleos.nl, of via 088 - 8921144 (graag inspreken op voicemail, u wordt z.s.m. teruggebeld). Ook voor al uw vragen kunt u hier terecht.
Er wordt vervolgens een intakegesprek met u afgesproken, waarna de zorg z.s.m. start.

Doelgroepen

Doelgroepen

Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met psychische problemen, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met psychische problemen

Begeleiding

Door wie?

De specialistisch begeleiders thuis hebben minimaal een SPW-4 of HBO-opleiding.

Inhoud begeleiding

Iedereen die Specialistische begeleiding thuis ontvangt krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze vaste begeleider voert de begeleidingsgesprekken en zal het meeste contact met u onderhouden. Het is mogelijk, afhankelijk van de omvang van de zorgvraag, dat er een tweede begeleider komt om u te begeleiden.

Soort begeleiding
Begeleiding betekent niet dat de Specialistische begeleider thuis allerlei taken overneemt. De begeleider helpt juist zó dat u zelfstandig kunt (leren) functioneren, eventueel met hulp van derden. Specialistische begeleiding thuis kan betrekking hebben op verschillende terreinen bijvoorbeeld het leven met een psychische ziekte; het huishouden; medicijngebruik; financieel-administratieve zaken; contact met de behandelaar; geloofszaken; winkelen; vrijetijdsbesteding.
Sociale contacten zijn belangrijk. Het hebben en onderhouden van contacten met familie, omgeving en kerkelijke gemeente is een belangrijk aandachtsgebied van ambulante woonbegeleiding. De begeleider ondersteunt u om initiatieven te nemen in contacten.
Een zinvolle dagbesteding kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van structuur en voldoening in het leven. Als het nodig is, biedt de ambulant woonbegeleider ook hulp bij het zoeken naar (vrijwilligers)werk of dagbesteding.

Gezinsbegeleiding richt zich met name op ouders die door psychosociale of psychiatrische problemen moeite hebben met de opvoeding van hun kinderen. De  gezinsbegeleider biedt ondersteuning bij de opvoeding.

Begeleidingsplan
De Specialistische begeleider thuis stelt samen met u een begeleidingsplan op. Hierin wordt o.a. verwoord welke doelen u wilt bereiken met de begeleiding, wat u en uw begeleider daaraan doen en op welke termijn dit gebeurt. Na maximaal een jaar wordt het plan met u geëvalueerd.

Kosten

Kosten begeleiding

De kosten van de begeleiding worden betaald door de gemeente via de WMO. Hiervoor moet u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Door sommige verzekeringen wordt deze eigen bijdrage vergoed.

Overige kosten

Geen.

Organisatie

Eleos, specialist in christelijke ggz

hoofdlocatie
Printerweg 21-35
3821AP Amersfoort

088 8920040
receptie.amersfoort@eleos.nl
welkom@eleos.nl

Laatste controle op 3 augustus 2020