Diensten
Algemeen

Omschrijving doel

Kinderen en jongeren laten participeren in reguliere of speciale vormen van onderwijs of dagbesteding.

Soort dagbehandeling

  • dagbehandeling oudere jeugd
  • naschoolse dagbehandeling

Behandelmethode(s)

Multidisciplinaire behandeling komt tot stand op basis van een samenhangende visie geïnspireerd vanuit het antroposofische mensbeeld. Het multidisciplinaire team bestaat uit de systeemtherapeut/ouderbegeleider, orthopedagoog/gz-psycholoog, speltherapeut, psychiatrisch pedagogisch hulpverleners en leerkrachten. De behandeling wordt vorm gegeven binnen één therapeutisch behandelklimaat in groepen. Het behandelklimaat wordt gekenmerkt door veiligheid, duidelijkheid en structuur met betrekking tot activiteiten en omgangsvormen. Er wordt individueel en groepsgewijs gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, specifieke activiteiten, zelfhanteringsprogramma's en trainingen. Ouders en gezinnen worden intensief begeleid door een ouderbegeleider en/of systeemtherapeut met aandacht voor psycho-educatie, opvoedingsvaardigheden, acceptatieproblematiek en gezinspathologie. Psychiatrische diagnostiek en medicamenteuze behandeling vinden plaats onder leiding van een psychiater/arts. Het onderwijs wordt geïntegreerd in de behandeling vormgegeven door leerkrachten vanuit REC 4-onderwijs. Het onderwijs varieert voor alle kinderen en jeugdigen in frequentie en duur op basis van het individuele behandelplan. Op indicatie volgen de kinderen en jongeren als onderdeel van de dagbehandeling aanvullende therapieën zoals spel-/psychotherapie, fysiotherapie en logopedie.

Specialisme(s)

Zie behandelmethode(s)

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Wijkteam of CJG
  • Jeugdwet
  • Eerstelijns verblijf (Zvw)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)

Vaste behandelaar?

Ja, er is een vast team: De dagbehandeling heeft een multidisciplinair behandelteam dat bestaat uit: een kinder- en jeugdpsychiater, ouderbegeleiders/systeemtherapeuten, gz-psychologen, psychiatrisch pedagogisch hulpverleners, leerkrachten en verschillende therapeuten.

Doelgroepen

Doelgroepen

Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen met psychische problemen, Kinderen met psychiatrische problemen, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met leerproblemen, Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een verstandelijke beperking, Kinderen met een stemmingsstoornis, Kinderen met een persoonlijkheidsstoornis, Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een leerstoornis, Kinderen met een chronische ziekte, Kinderen met een angststoornis, Jongeren met psychische problemen, Jongeren met psychiatrische problemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met een stemmingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een angststoornis

Doelgroep-toelichting

Kinderen en jongeren tot 23 jaar

Aanmelden

Aanvragen en vervolgprocedure

Cliëntservicebureau 088-5477004

Mogelijkheden vervoer

Vervoer is op eigen gelegenheid: Naast vervoer op eigen gelegenheid, wordt het vervoer ook geregeld.

Waar?

Toelichting locatie

Houtwal 16 Zutphen

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

ma-vrij

Kosten

Kosten

Kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de gemeente afspraken dient te hebben gemaakt met Intermetzo.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van de werkwijze van de gemeente resp. de zorgverzekeraar

Vergelijk Meer

Organisatie

Pluryn Polikliniek Zutphen

Houtwal 16
7201ES Zutphen

Postadres

Bezig met opzoeken... 4062
7200BB Bezig met opzoeken...

088 7795560
klantenbureauim@intermetzo.nl

Contactpersoon

Klantenbureau Intermetzo

088 7795560
klantenbureauim@intermetzo.nl

Laatste controle op 28 september 2020

Vergelijk hulpaanbod