Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Nazorg: Woonbegeleiding

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Vrouwen kunnen gebruik maken van deze vorm van woonbegeleiding als zij afkomstig zijn uit de opvang van Moviera in Nijmegen en in deze gemeente of omgeving blijven wonen. Het is dus nazorg in de vorm van woonbegeleiding. De nazorg richt zich op het hier en nu, de toekomst en het leren omgaan met de veelzijdige problemen als gevolg van geweldservaringen uit het verleden.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Nee

Aanmelding en vervolgprocedure

De persoonlijk begeleider van de vrouw bij Moviera in de opvanglocatie regelt samen met de vrouw de aanmelding bij de nazorgvoorziening.

Doelgroepen

Doelgroepen

Slachtoffers huiselijk geweld, Vrouwen

Doelgroep-toelichting

Deze vorm van hulp is voor volwassen vrouwen (vaak met hun kinderen) die na opname zelfstandig willen wonen en tijdelijk ondersteuning nodig hebben.

Voor wie niet?
Vrouwen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen.

Begeleiding

Door wie?

Professionele medewerkers van Moviera

Inhoud begeleiding

Nazorg is een tijdelijk programma voor vrouwen die tijdelijk in de opvang woonden. Nazorg is afgestemd op de individuele vraag van een vrouw. Aandacht gaat uit naar problemen op het gebied van wonen, school/werk, financiën, kinderen en opvoeding, sociale contacten, omgang met de ex-partner of vader van de kinderen en welzijn. De vrouwen wonen in een eigen woning en tekenen een begeleidingscontract.

Kosten

Kosten begeleiding

Aan begeleiding zijn geen kosten verbonden

Overige kosten

Niet van toepassing

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Wanneer relevant worden contacten onderhouden met hulpverleningsinstanties in het netwerk rondom de cliënt. Met een gebiedsgebonden agent worden zonodig afspraken gemaakt over de veiligheid.

Organisatie

Moviera

Postadres

Adres Centraal Bureau Moviera
Bennekomseweg 43
6717LL Ede Postbus

088 3744744 Info, aanmelding en advies
nijmegen@moviera.nl
info@moviera.nl

Laatste controle op 14 april 2020