Diensten

Bemiddeling en Mediation

Algemeen

Omschrijving

Als mediator (MfN) helpt Adhesie Mediation Arnhem bij het oplossen van conflict tussen personen en/of organisaties. Door bemiddeling of mediation kunnen in veel gevallen uiteenlopende belangen met instemming van alle betrokkenen aanzienlijk worden verbeterd. Als procesbegeleider zonder eigen belang (onafhankelijk) zorgt Adhesie Mediation Arnhem voor een goed gesprek in een veilige omgeving op een neutrale locatie.  

Registraties en keurmerken

Mediators Federatie Nederland (MfN)

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

Cliënten van zorginstellingen zoals jeugdzorg. ziekenhuizen, verpleeghuizen en beschermd wonen.

Cliënten met een PGB.

Personen die ambulante zorg ontvangen.

Besturen en Toezichthouders van zorginstellingen (Jeugdzorg, Ouderenzorg, Ziekenhuiszorg, etc.).

Besturen en Toezichthouders van welzijnsinstelling.

Medewerkers van zorginstellingen (Jeugdzorg, Ouderenzorg, Ziekenhuiszorg, etc.)

Medewerkers van welzijnsinstellingen

Ouders van leerlingen van basisschool en voortgezet onderwijs (MBO, ROC, HBO, Hogeschool, Universiteit.

Medewerkers en docenten, leraren op school / in het onderwijs.

Besturen en Toezichthouders op school / in het onderwijs.

Gemeente Arnhem / overheid

Klachtercommissies en ombudscommissies

Bemiddeling

Door wie?

De bemiddeling of mediation wordt door een geregistreerd mediator uitgevoerd. Deze is verbonden aan de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). De mediator heeft een faciliterende rol richting deelnemers. Mogelijk dat ter ondersteuning een tweede mediator kan optreden (co-mediator).

De mediator is Sjoerd Veenstra. Hij heeft veel ervaring bij de overheid (bestuurlijk en ambtelijk) en kent de wereld en de belangen van cliënten en instellingen. Hij is tevens interne mediator bij een grote overheidsinstelling.

Uitvoering van de dienst

betaald werk

Bemiddelingsgebieden

 • buurtbemiddeling
 • conflictbemiddeling
 • relatiebemiddeling
 • scheidingsbemiddeling
 • vriendschapsbemiddeling
 • vrijwilligersbemiddeling
 • woningbemiddeling
 • zorgbemiddeling
 • Overig: onderwijs / school

Waar houdt de bemiddeling op?

Een succesvolle mediation of bemiddeling wordt afgesloten met wederzijdse afspraken (vaststellingsovereenkomst).

Omdat deelname aan een mediation of bemiddeling vrijwillig is, kunnen betrokken op elk moment aangeven te willen stoppen.

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Nee
 • personen dienen gemotiveerd te zijn en deelname is geheel vrijwillig.

Aanvragen en vervolgprocedure

Niet van toepassing.

Kosten

Kosten bemiddeling

Tarieven mediation en bemiddeling

In alle gevallen geldt: voor het 1e gesprek (intake van 1 uur) en het vrijblijvende voorstel worden geen kosten berekend. Het in de overeenkomst voor mediation of bemiddeling overeengekomen tarief voor dienstverlening is bindend. In de overeenkomst staat altijd een overzicht van de opbouw van de vergoeding en welke activiteiten daaronder vallen. Na ondertekening zal een voorschot worden gevraagd van 25% van de totale prijsopgave. Bij de tariefstelling wordt uitgegaan van gebruikelijke en vaste kostprijs. Specifieke persoonlijke wensen worden vooraf besproken en herkenbaar opgevoerd in de begroting. De keuze voor de bespreekruimte is geheel afhankelijk van de wensen van de deelnemer(s) en komt voor rekening van de deelnemer(s). Indien gevraagd kunnen meerdere opties worden voorgelegd. Uiteindelijk worden uitsluitend de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Tarieven mediation:
Voor mediation vraag ik een vergoeding die in beginsel door de betrokken partijen (doorgaans 2 partijen) wordt gedeeld. Partijen kunnen vooraf ook een andere verdeling van de kosten overeenkomen. Uurtarief standaard: € 157,30 (inclusief 21% btw). Uitzondering bij mediation tussen 2 of meer buren: Uurtarief € 121,00 (inclusief 21% btw).

Tarieven bemiddeling:
Afhankelijk van de opdrachtgever gelden de volgende tarieven voor bemiddeling. Uurtarief voor natuurlijk rechtspersoon € 121,00 (inclusief 21% btw). Het uurtarief anders dan natuurlijk rechtspersoon € 157,30 (inclusief 21% btw).

Prijzen: vanaf 1 januari 2020

Eigen bijdrage

Doorgaans delen de betrokken partijen samen de kosten, tenzij vooraf anders tussen partijen wordt afgesproken.

Kortingsmogelijkheden

Niet van toepassing.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Adhesie Mediation Arnhem werkt in Arnhem en omgeving.

Organisatie

Adhesie Mediation Arnhem

Joris van der Haagenlaan 16
6814LK Arnhem

06 30750361 Mobielnummer
info@adhesiemediationarnhem.nl

Contactpersoon

Sjoerd Veenstra, Mediator/eigenaar
Joris van der Haagenlaan 16
6814LK Arnhem

06 30750361
info@adhesiemediationarnhem.nl

Laatste controle op 15 januari 2021

Vergelijk hulpaanbod