Diensten

Ambulante begeleiding

Algemeen

Omschrijving

Soms is extra begeleiding welkom

Gedurende je leven kun je moeite hebben om je leven zelfstandig vorm te geven. Sommige mensen hebben een uitdaging waardoor zij minder snel leren. Dit kan komen door een licht verstandelijke beperking of een psychische stoornis zoals bijvoorbeeld autisme, ad(h)d, schizofrenie, borderline of een angststoornis.

Vivens Begeleiding biedt (integrale) ambulante begeleiding aan mensen met verminderde zelfredzaamheid. Ook bieden we gezinsbegeleiding aan bijvoorbeeld ouders van kinderen met ad(h)d of autisme. 

Bij Vivens Begeleiding staat niet de diagnose maar de hulpvraag centraal. Door onze manier van werken kunnen wij snel, flexibel en laagdrempelig inspelen op hulpvragen van onze hulpvragers. Ons doel is om mensen zo kort mogelijk te begeleiden en de zelfredzaamheid te vergroten, waardoor zij (weer) mee kunnen doen aan de maatschappij. 

Samen werken wij aan het vergroten van jouw zelfredzaamheid. Je ontwikkelt vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen leven. Doordat niet de diagnose maar de hulpvraag centraal staat, begeleiden wij mensen met uiteenlopende hulpvragen.

Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de hulpverlener en degene die zorg afneemt. Een klik zorgt voor een vertrouwensband en dat is belangrijk als je wilt werken aan het vergroten van je zelfredzaamheid. De cliënt is de opdrachtgever en bepaalt dan ook de insteek van de begeleiding. 

Waar dit kan in samenspraak met betrokken mantelzorgers of andere professionals.

Onze begeleiding is vraaggericht. De begeleider gaat uit van de hulpvraag en helpt waar nodig deze te verduidelijken. We gaan hierbij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden, bieden maatwerk en willen mensen vanuit positieve ervaringen laten groeien naar zoveel mogelijk zelfstandigheid

Zorgzwaarte

  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelden kan telefonisch via ons algemene telefoonnummer, rechtstreeks bij onze begeleiders (per telefoon of email) of via het aanmeldformulier op de website.

Begeleiding

Door wie?

Ambulant begeleiders

Inhoud begeleiding

De begeleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Begeleiden naar zelfstandigheid/zelfredzaamheid
  • Dag- en weekstructuur aanbrengen
  • Netwerk opbouwen en onderhouden.
  • Administratie, financiën en post op orde krijgen en houden
  • Huishoudelijke taken op orde krijgen en houden.
  • Opvoedondersteuning
  • Ondersteuning bij het zoeken naar werk/dagbesteding/scholing en ondersteuning bij het behouden van werk of dagbesteding
  • Ondersteunen bij diverse contacten, bijv. met familie, buurt, andere zorgaanbieders, artsen, bewindvoerders e.d.

Kosten

Kosten begeleiding

Vergoeding vanuit Wmo. Dit is mogelijk vanuit een Pgb en in steeds meer gemeenten op basis van zorg in natura. Neem contact met ons op indien je specifiek voor jouw gemeente wil weten hoe onze begeleiding vergoed kan worden.

Organisatie

Vivens Begeleiding

Postadres

Centraal Kantoor
Vlijtseweg 89-91
7317AE Apeldoorn

085 0608907
info@vivens.nl

Laatste controle op 22 december 2020

Vergelijk hulpaanbod