Diensten

Kortdurende opname

Algemeen

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wet Langdurige zorg (Wlz)

Omschrijving

Tijdelijke inwoning In het verzorgingshuis zijn enkele kamers beschikbaar voor tijdelijke opname. Deze mogelijkheid is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, maar tijdelijk extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Deze mensen krijgen, in een professionele en veilige omgeving, de zorg die nodig is. Een tijdelijke opname vindt plaats voor de duur van maximaal zes weken, en kan, indien nodig, 1 maal met 6 weken worden verlengd.

Duur van de opname

6 weken + evt. verlenging van 6 weken

Aanmelding & vervolgprocedure

Meer informatie staat in de folder: ‘Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling.’ Deze folder kunt u bij de receptie aanvragen.

Doelgroepen

Doelgroepen

Senioren

Doelgroep-toelichting

Deze mogelijkheid is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen, maar tijdelijk extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.

Onderkomen

Type onderkomen

Eigen kamer

Faciliteiten onderkomen

In principe kan van alle faciliteiten in huis gebruik worden gemaakt.

Kosten

Kosten

Volgens AWBZ regeling

Eigen bijdrage

Dit is inkomensafhankelijk

Wanneer wordt de behandeling (deels) vergoed?

Ja, indien men beschikt over een geldige indicatie

Overige kosten

n.v.t.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

geen

Vergelijk Meer

Organisatie

Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand

geen
Louise Henriëttelaan 17
6713MG Ede

0318 685300
info@maanderzand.nl

Contactpersoon

Gastvrouw
Louise Henriëttelaan 17
6713MG Ede

0318 685300
receptie@maanderzand.nl

Laatste controle op 26 januari 2021

Vergelijk hulpaanbod