Diensten

Ondersteuning en Begeleiding

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Individuele begeleiding van ouderen in de thuissituatie ter ondersteuning van de persoonlijke situatie.

Door wie?

Ambulante begeleiding van verzorgingshuis 'Het Maanderzand'

Soort ondersteuning/begeleiding

Overig, namelijk: Individuele begeleiding

Beoogd eindresultaat

Met behulp van deze ondersteunende individuele begeleiding kan de oudere zijn of haar verhaal kwijt, of is beter in staat om de dag te structureren, en kan op deze wijze langer zelfstandig thuis blijven wonen

Duur

Afhankelijk van de vraag van de Cliënt en de duur van de indicatie.

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

Bij de oudere(n) thuis

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

In overleg, er vindt zo veel als mogelijk afstemming plaats tussen de Cliënt en de vaste begeleider.

Kosten

Kosten

AWBZ inkomensafhankelijk.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: Ja, prijsindicatie: Voor informatie neemt u contact op met onze zorgmanager.

Eigen bijdrage

Nee

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

Wanneer uw indicatie bij ons binnen komt wordt er contact met u opgenomen. Er wordt samen met u een passend begeleidings arrangement samen gesteld en eventuele afspraken worden gemaakt

Organisatie

Woon- en Zorgcentrum Het Maanderzand

geen
Louise Henriëttelaan 17
6713MG Ede

0318 685300
info@maanderzand.nl

Contactpersoon

Gastvrouw
Louise Henriëttelaan 17
6713MG Ede

0318 685300
receptie@maanderzand.nl

Laatste controle op 26 januari 2021

Vergelijk hulpaanbod