Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Specialistische verpleging

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving van de verpleging

Mogelijke handelingen zijn:
- pijnbehandeling
- (sonde)voeding
- diverse intraveneuze behandelingen
- overig, zoals maagdrainage, thuisbeademing

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Zorgverzekeraar

Registraties en keurmerken

  • BIG
  • V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

Op welke dagen en tijden?

De dagen en tijden waarop u verpleging ontvangt, worden in overleg met u vastgesteld. Icare biedt 24 uur per dag zorg, gepland en ongepland.

Vaste verpleegkundige

Ja, er is een vast team

Verpleegkundige handelingen

Mogelijke handelingen zijn:
- pijnbehandeling
- (sonde)voeding
- diverse intraveneuze behandelingen
- overig, zoals maagdrainage, thuisbeademing

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u specialistische zorg aanvragen dan kunt u contact opnemen met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week). Onze medewerkers beantwoorden uw vragen en zorgen ervoor dat het CIZ uw aanvraag in behandeling neemt.

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

Alls u extra verpleging nodig heeft en daarvoor normaal gesproken in het ziekenhuis moet verblijven, kunt u specialistische verpleging aanvragen bij Icare. Bijvoorbeeld iemand met kanker die thuis chemotherapie krijgt. Dit is mogelijk doordat steeds meer ‘ziekenhuistechnologie’ ook thuis gebruikt kan worden. De verpleging gebeurt in nauw overleg met de huisarts en specialist. De verpleegkundigen die deze verpleging geven, hebben een speciale opleiding gevolgd.

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

in overleg

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Als u zelf een afspraak voor hulp wilt afzeggen of wijzigen, belt u dan 48 uur van tevoren met het bereikbaarheidsnummer van het team.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

in overleg

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van uw medewerker. U belt daarvoor Icare Zorgcentrale. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling en uw klacht melden via klachtencommissie@icare.nl

Kosten

Kosten

Verpleging wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringsweg en u betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Inkoop met PGB mogelijk

Niet van toepassing

Bemiddelingskosten

niet van toepassing

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden: niet van toepassing

Reiskosten

niet van toepassing

Eigen bijdrage

n.v.t.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor informatie kunt u contact opnemen met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Organisatie

Icare

rayon kantoor
Stationsweg 114
6711PZ Ede

Postadres

Postbus 900
7940KE Meppel

0900 8833 24 uur per dag
info@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020