Diensten

Dagbesteding

Locatie

Locatie

Vijfsprongweg 4a t/m e
6733JJ Wekerom
085 0647230

Dagbesteding

Omschrijving van de zorg

Kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of kinderen op het S(B)O onderwijs hebben er net als alle andere kinderen behoefte aan om na schooltijd nog ergens ‘lid’ van te zijn; ergens bij te horen. Helaas zie je maar al te vaak dat het meedraaien op een reguliere club of vereniging niet lukt. De aandacht op club of vereniging is vaak te groepsgericht. Genoemde doelgroep is vaak beter geholpen met een meer individuele aanpak. Betach biedt deze aandacht.

Kinderen kunnen gedurende 1 a 2 dagdelen per dag op onze locatie terecht, waar ze met een vaste begeleider een programma krijgen aangeboden wat aansluit bij het niveau en de belevingswereld van het kind. Tijdens het werken met dieren, maken kinderen daar contact mee. Dit verloopt op een heel ontspannen en natuurlijke manier, doordat dieren altijd op een zelfde manier reageren. Ze geven je vaak het gedrag terug wat jij bij ze 'oproept'. Hierdoor leren kinderen anticiperen op de dieren en daarmee ook op onverwachte situaties.

----------------------------------

Direct achter de gebouwen van Betach bevindt zich de biologische tuinderij 'Raatakkers' van Ravi. Dit bedrijf kweekt op biologische wijze groente, vanaf de zaadjes tot aan een volwaardige plant/vrucht/bloem en deze worden vervolgens op een speciale biologische markt verkocht.
De combinatie van de rust en de ruimte, als mede het eenvoudige karakter van de teelt binnen Raatakkers maakt dat we in het verleden hebben kunnen ervaren dat deze vorm van werken heel goed aansluit bij de mogelijkheden van onze deelnemers.

----------------------------------

De dieren bij Betach hebben dagelijks verzorging nodig. Zij hebben voer nodig, vinden het fijn om in schone stal of wei te staan of lekker geborsteld te worden. De honden vinden het leuk om even lekker in het bos te ravotten. Ook het beleren, het trainen en het verzorgen van de paarden behoort tot de dagelijkse werkzaamheden.

Door middel van 'paardentaal' is er veel te leren aan de paarden, maar ook aan de deelnemers. Door gebruik te maken een bepaalde manier van het benaderen van paarden en het omgaan met paarden, komt er een natuurlijke omgang tussen mens en dier tot stand. Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer resultaten zichtbaar zijn, wat zorgt voor positieve ervaringen. Dit zal uitwerken dat deelnemers in een grotere mate van vrijmoedigheid komen, waardoor ze geloof in zichzelf krijgen en in staat zullen zijn om ook positieve ervaringen op te doen in de communicatie met hun medemens.

Paardrijden
Betach is absoluut geen manege, maar wil graag met behulp van paarden de kinderen verder helpen in het leidinggeven aan de paarden. Door dit goed te leren, zullen deze kinderen meer en meer in staat zijn ook positieve invloed uit te oefenen op het contact met andere kinderen, klasgenoten en zelfs op grote mensen. Door met grondwerk te starten en van daaruit ook het paard te berijden zullen kinderen stapsgewijs ontdekken wat het is om leiding te geven. Dit vergroot hun zelfredzaamheid.

Mennen
Het besturen van een paard en wagen heeft alles te maken met het goed kunnen aansturen van het paard. Onder deskundige leiding van de begeleider wordt de kinderen geleerd hoe je een paard moet op- en aftuigen, hoe je het paard moet in- en uitspannen en hoe je uiteindelijk veilig een tocht kunt maken. Dit programma leent zich bij uitstek voor de echte doorzetters. Het komt aan op inzicht (in de breedte van de wagen) en discipline (het paard altijd onder controle kunnen houden).

Zorgzwaarte

 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning

Soort activiteiten

 • Activiteiten op therapeutische basis: Paardentraining / grondwerk
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten

De omgeving

Het Wekeromse Zand is een ruim 500 hectare groot gebied in de Nederlandse provincie Gelderland. Het ligt ten zuidwesten van het dorp Wekerom. Wikipedia

Vervoer

Vervoer is geregeld: indien geïndiceerd vanuit de instelling die de indicatie afgeeft

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar

Aanmelding en vervolgprocedure

hh

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

maandag t/m zaterdag van 09.00-17.00u

Kosten

Kosten

Als kosten hanteren we de indicatie stelling en de daarbij behorende k=vergoeding van de gemeent en/of instantie die de indicatie afgeeft.

Eigen bijdrage

Geen eigen bijdrage: Indien er sprake is van PGB via de SVB vraag het CAK een eigen bijdrage

Organisatie

Stichting Betach

Vijfsprongweg 4a t/m e
6733JJ Wekerom

085 0647230
06 19289491
info@betach.nl

Laatste controle op 22 september 2020

Vergelijk hulpaanbod