Diensten

Leerondersteuning

Algemeen

Omschrijving

Onze SKJ-geregistreerde  medewerker heeft een HBO Master SEN (Special Education Needs) diploma en heeft jarenlange ervaring op kluster 4 basis alsmede voortgezet onderwijs. 

Medewerker is met haar SEN inzetbaar als gedragsdeskundige

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Nee
 • Wijkteam of CJG
 • Jeugdwet
 • Wmo
 • Zorgverzekeraar
 • (SBO)scholen die in handelingsverlegenheid zijn geraakt met een pupil kunnen een beroep op ons doen.
  Intake gesprek of MDO maakt deeluit van de inventarisatie op kans van slagen

Aanmelding en vervolgprocedure

Na een eerste kennismakingsgesprek volgt er een intake.

Na max. vijf dagen samen optrekken wordt er in combinatie met het plan van aanpak een zorgplan opgesteld binnen Betach met een aantal doelen voor de komende (afgesproken) tijd

Hierna volgt evaluatie voor vernieuwd zorgplan. Geldigheid 1 jaar of korter als de herindicatie eerder dient te gebeuren.

De ondersteuning / begeleiding

Door wie?

Onze SKJ-geregistreerde  medewerker heeft een HBO Master SEN (Special Education Needs) diploma en heeft jarenlange ervaring op kluster 4 basis alsmede voortgezet onderwijs. 

Medewerker is met haar SEN inzetbaar als gedragsdeskundige

Uitvoering van de dienst

betaald werk

Soort ondersteuning/begeleiding

 • bijlessen
 • examentraining
 • huiswerkbegeleiding
 • leerproblemen
 • studiekeuze

Omschrijving werkwijze

Zorg op maat.

In overleg met de school / verwijzer(s) zal een PVA (plan van aanpak) worden opgesteld.
het verschilt per leerling / pupil welke behoefte er is en welke interventie het best aansluit bij deze persoon.

De combinatie van even 'stevig aan de gang met lesstof' en het 'werken' op de boerderij zal zeker bijdragen tot meer rust in het hoofd van het kind. 
Het contact met dieren maakt dat het kind zich al gauw gewaardeerd en belangrijk voelt.
Deze positieve ervaring draagt bij het het beter presteren op de lesstof.

Bij gedrags problemen kunnen de paarden worden ingezet met zogeheten grondwerk om het kind te leren omgaan met de oorzaak van haar/zijn gedrag.

Beoogd eindresultaat

Het resultaat zal in eerste instantie gericht zijn op terugkeer naar school. Er is altijd sprake van tijdelijke ondersteuning vanuit ons, waarbij tijdelijk niet altijd vooraf gedefinieerd kan/moet worden,

Duur

Er is altijd sprake van tijdelijke ondersteuning vanuit ons, waarbij tijdelijk niet altijd vooraf gedefinieerd kan/moet worden,

Waar?

Locatie

Vijfsprongweg 4a t/m e
6733JJ Wekerom
085 0647230

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

maandag t/m zaterdag van 09.00-17.00u

Kosten

Kosten

In overleg. Afhankelijk van de instantie die verwijst. Tarief zal nooit het bedrag overstijgen van het Jeugd / WMO tarief individuele begeleiding per uur; specialistisch 

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: Tarief zal nooit het bedrag overstijgen van het Jeugd / WMO tarief individuele begeleiding per uur; specialistisch

Eigen bijdrage

Indien er sprake is van PGB via de SVB zal het CAK een eigen bijdrage vragen.

Ouders kunnen ook inkopen vanuit eigen middelen

Organisatie

Stichting Betach

Vijfsprongweg 4a t/m e
6733JJ Wekerom

085 0647230
06 19289491
info@betach.nl

Laatste controle op 22 september 2020

Vergelijk hulpaanbod