Diensten

Wijkverpleging/wijkverzorging

Algemeen

Verpleging of verzorging

verpleging en verzorging

Omschrijving

Buurtzorg levert verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)

Aanmelding en vervolgprocedure

Er kan contact worden opgenomen met het team op een mobiel telefoonnummer. De dienstdoende (wijk-)verpleegkundige informeert u dan verder over de gang van zaken en mogelijkheden. 

Verpleging & verzorging

Soort verpleging

wijkverpleging

Soort wijkverpleegkundige

  • Wijkverpleegkundige S1; wijkgericht werken
  • Wijkverpleegkundige S2: werken voor individuele patienten

Vaste verpleegkundige / verzorger

Ja, er is een vast team

Op welke dagen en tijden?

In overleg. 

Opzeggen / afzeggen

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Bij voorkeur 24 uur van tevoren het zorgmoment afzeggen.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

In overleg. 

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Een klacht wordt in eerste instantie met de persoonlijk begeleider besproken. Indien dit niet tot de gewenste oplossing leidt kan er een schriftelijke klacht worden ingediend. Deze zal door de regiocoach worden opgepakt. 

Kosten

Kosten

N.v.t.

Inkoop met PGB mogelijk

Ja, prijsindicatie: op aanvraag.

Bemiddelingskosten

N.v.t.

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden

Reiskosten

N.v.t.

Eigen bijdrage

N.v.t.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Geen. 

Organisatie

Buurtzorg Nederland

Doornlaan 1
6717BN Ede

06 10448773
0900 6906906 Algemeen tel.nr. Buurtzorg NL
edezuidoost@buurtzorgnederland.com

Laatste controle op 15 juni 2020

Vergelijk hulpaanbod