Diensten

Verpleging thuis

Algemeen

Omschrijving van de verpleging

O.a. wondverzorging, injecteren, pijnbestrijding middels pomp, zwachtelen van de benen.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Zorgverzekeraar

Op welke dagen en tijden?

Wij leveren dagelijks zorg tussen 7 en 23 uur. 's Nachts zijn wij bereikbaar voor calamiteiten.

Vaste verpleegkundige

Ja, er is een vast team

Verpleegkundige handelingen

Het Buurtzorgteam kan alle voorkomende verpleegkundige handelingen verrichten. O.a. sondevoeding toedienen, stoma verzorgen, medicijnen toedienen, wondverzorging, infuuspompen bedienen en katheteriseren. 

Aanmelding en vervolgprocedure

U belt met ons telefoonnummer. Samen met u regelen we de aanvraag voor de indicatie en maken we afspraken over de start van de zorgverlening. 

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

0

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Telefonisch of tijdens een zorgmoment. 

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

In overleg. 

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Een klacht wordt in eerste instantie met de persoonlijk begeleider besproken. Indien dit niet tot de gewenste oplossing leidt kan er een schriftelijke klacht worden ingediend. Deze zal door de regiocoach worden opgepakt. 

Kosten

Kosten

N.v.t.

Inkoop met PGB mogelijk

Ja, prijsindicatie: op aanvraag.

Bemiddelingskosten

N.v.t.

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden

Reiskosten

N.v.t.

Eigen bijdrage

N.v.t.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Wij leveren de zorg vanuit een kleinschalig team met hoogopgeleide professionals (MBO/HBO niveau). 

Organisatie

Buurtzorg Nederland

Doornlaan 1
6717BN Ede

06 10448773
0900 6906906 Algemeen tel.nr. Buurtzorg NL
edezuidoost@buurtzorgnederland.com

Laatste controle op 15 juni 2020

Vergelijk hulpaanbod