Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Individuele begeleiding

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving werkwijze

De Schakels bieden ambulante hulp aan huis wanneer er lichte tot complexe ondersteuning noodzakelijk is met als doel: de boel op orde!

Je hebt je eigen kamer of woont nog bij je ouder(s) thuis. Je doet zoveel mogelijk zelf, maar niet alles lukt even goed. Het kan zijn dat zijn dat je vastgelopen bent: geen startkwalificaties, dagbesteding of werk, maar bijvoorbeeld wel uren tv kijken en veel conflicten thuis.

 

Perspectiefplan

We komen langs en helpen om een perspectiefplan met doelen op te stellen. Je krijgt vervolgens 1 vaste begeleider die je helpt om aan deze doelen te werken. Het varieert van het coachen van het gezinssysteem, omdat de onderlinge verhoudingen door het gedrag van jongere ernstig is verstoord tot aan het ondersteunen van de jongere op meerdere levensgebieden. Denk hierbij aan het helpen neerzetten van een duidelijke dagstructuur, door mee te zoeken naar een passende dagbesteding, vrijetijdsbesteding en/of sport. Aan de slag gaan met de financiën, contacten met sociaal netwerk en overige instanties. De interventie heeft een duidelijke aanpak. Vanuit betrokkenheid en vasthoudendheid staat je begeleider klaar om samen met jou aan je eigen doelen te werken.

We bieden zowel praktische als specialistische ondersteuning. Je kan denken aan hulp:

 • om je te activeren en te begeleiden naar school, werk of dagbesteding.
 • bij onderlinge relaties in huis. Een stuk coaching kan helpen, zodat je elkaar niet alleen hoort… maar ook leert te verstaan.
 • bij het regelen van het huishouden, administratie, financiën, boodschappen doen.
 • in het dagelijks leven en bij vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld bij het realiseren van een zinvolle dagbesteding en hulp bij eventuele contacten met instanties.
 • bij het leggen en onderhouden van nieuwe contacten.
 • bij het ontwikkelen van vaardigheden: voor- en/of nabespreken van moeilijke situaties.
 • bij levensvragen: in de vorm van gesprekken over onderwerpen als bijv. werk, relaties en spiritualiteit.

Door wie?

Iedere jongere krijgt een persoonlijk begeleider. Samen maak je een perspectiefplan met je eigen doelen. Onze begeleiders hebben veel ervaring in het werkveld en zijn erg gedreven!

Soort ondersteuning/begeleiding

 • gedragsproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • zwangerschapsbegeleiding

Zorgzwaarte

 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Concrete resultaten:

 • Om kunnen gaan met financiën (al dan niet in zelfbeheer)
 • Hebben van een stabiel inkomen
 • Goede samenwerking met andere professionals (Bijv Sociale dienst, arbeidsintegratie, schuldhulpverlening
 • Kunnen participeren (school/werk/dagbesteding)
 • Hebben van een sociaal netwerk
 • Kunnen onderhouden van contacten

Duur

De duur van de individuele begeleiding is altijd verschillend. De ene keer zijn er enkele gesprekken nodig en de andere keer heeft iemand een jaar begeleiding nodig. Alles draait om maatwerk.

Doelgroepen

Doelgroepen

Dak- en thuislozen, Ex-gedetineerden, Mensen met sociale problemen, Tienermoeders - en vaders, Mensen met financiƫle problemen, Schoolverlaters, Jongeren met een leerstoornis, Jongeren met een ontwikkelingsstoornis, Jongeren met een persoonlijkheidsstoornis, Jongeren met een verstandelijke beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met leerproblemen, Jongeren met psychische problemen, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met psychische problemen

Doelgroep-toelichting

De Schakels is er voor jong-volwassenen tussen de 18 en 25 jaar die zijn vastgelopen. De jongeren kunnen te maken hebben met een licht verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening en/of psychosociale problematiek. Van lichte tot complexe problematiek, zolang het doel maar is om actief te participeren en te werken aan zelfredzaamheid.

Waar?

Toelichting locatie

De begeleiding vindt met name aan huis van de jongere plaats. We stemmen dit onderling graag af, omdat het soms juist effectiever is om elders af te spreken. Bijvoorbeeld lopend over de hei, op de mountainbike over de hei of klauterend in het klimbos.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

De begeleiding vindt zoveel mogelijk onder kantoortijden plaats, maar wij werken ook in de avonduren en weekenden.

Kosten

Kosten

Kosten van de begeleiding worden vergoed vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Een belangrijke doelstelling van de overheid is dat je deel kan nemen aan het maatschappelijk verkeer en dat je zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren (ondanks je beperking, psychisch en/of psychosociaal probleem.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: tarief praktische ondersteuning: 45 euro
tarief specialistische ondersteuning: 65 euro

Eigen bijdrage

Voor de begeleiding wordt een eigen bijdrage gevraagd. Deze is afhankelijk van je inkomsten en vermogen. Dit is te berekenen via de website van het CAK

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Wijkteam of CJG
 • Wmo

Aanmelding en vervolgprocedure

Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om te kijken of De Schakels jou kunnen begeleiden! Veel gemeenten werken met sociale wijkteams bij wie je je kunt melden. Zij zullen onderzoek doen en constateren door welke beperkingen je nog niet zelfredzaam bent of niet kunt participeren. Zij stellen in hun team vast welke ondersteuning en hoeveel begeleiding nodig is om dit te compenseren.

Met een WMO-indicatie kun je een beroep doen op De Schakels. Momenteel voeren we gesprekken met verschillende gemeenten om samenwerkingsafspraken te maken. Het kan zijn dat je al wel een indicatie hebt voor individuele begeleiding, maar dat we nog geen contract hebben met de gemeente waar jij woont. Je bent vrij om met een persoonsgebonden budget onze zorg in te kopen. We helpen je daar graag bij.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Gelijkwaardig en respectvol

We werken op basis van een gelijkwaardige en respectvolle relatie en sluiten aan bij jouw eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Wij onderscheiden ons met name door een onorthodoxe aanpak met een ‘hands-on’ mentaliteit. Iemand kan wat aanmoediging nodig hebben, maar een ander heeft meer baat bij een activiteit, een flinke confrontatie of gewoon een zet in de rug. De bedoeling is om jou je eigen doelen te laten behalen. We zijn resultaatgericht en zullen, als dat nodig is,  andere vormen van hulp aanhaken  om jou je doelen te laten behalen.

Onze begeleiders hebben veel werkervaring in de jeugdhulp en/of ambulante (gezins)hulp en gebruiken deze kennis om nu pas echt eens maatwerk te kunnen leveren. We werken bovendien samen met ervaringsdeskundigen.  We hechten veel waarde aan een goede werkrelatie vanuit betrokkenheid met daadkracht. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Eerlijk, duidelijk en transparant.

We vinden het belangrijk om te werken met bewezen effectieve methodes; ook naar onze eigen inzet doen we praktijkgericht onderzoek. We zijn bekend met de methode Krachtplan 18-/18+, Vertrektraining en het Herstelgericht werken.

 

Organisatie

De Schakels

Bezoekadres (enkel op afspraak)
Hoorn 16F
6713KR Ede

06 14103981
info@deschakels.com

Laatste controle op 8 juni 2020