Diensten

Herstelgesprekken, voeding, psycho- en geboorte-educatie

Algemeen

Omschrijving therapie/behandeling

Het herstelgesprek is een omgevingstherapie, wat gunstige veranderingen teweegbrengt in hersenfuncties, gebruikmakend van de plasticiteit van het brein. Zo ontstaan functionele verbindingen en psychisch en lichamelijk herstel. Het gesprek is vriendelijk en zacht, waarbij de moeder richting geeft aan wat ze bespreekt, voelt en ervaart. Aanvullende voeding en educatie vergroten het effect van deze therapie.

Soort geneeswijze/therapie?

Overig, namelijk: Het herstelgesprek is een omgevingstherapie, wat gunstige veranderingen teweegbrengt in hersenfuncties, gebruikmakend van de plasticiteit van het brein. Zo ontstaan functionele verbindingen en psychisch en lichamelijk herstel.

Door wie

Mw Brun Kuipers MSc/RN Gezondheid- en Verplegingswetenschapper, moederconsulent en geboortetrauma therapeut

Aandoeningen

Een ongewenste situatie rondom de geboorte kan door moeders als trauma ervaren worden en heeft effecten op je gezondheid en dagelijks functioneren, wat blijkt uit vele problemen zoals stress, pijn, ongemak, machteloosheid, vaginisme, ontevredenheid over de borstvoeding, depressie, PTSS, onzekerheid, isolement, onrust, concentratieverlies, paniekaanvallen, dwang, angstig of beangstigend gedrag en spanningen in relaties en gezin. Veelal worden klachten niet begrepen of herkend. Deze problemen kunnen spelen tijdens de (nieuwe) zwangerschap of (jaren) na de bevalling of miskraam. Veelal gaat dit gepaard met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.

Specialismes

Gezondheid bij moederschap 

Registraties en keurmerken

Master diploma Gezondheid- en Verplegingswetenschappen, BIG geregistreerd verpleegkundige gespecialiseerd in de verloskunde, lid van beroepsgroep V&VN/VOG/Zelfstandigen/Wetenschap, CRKBO geregistreerd bevoegd docent

Doelgroepen

Doelgroepen

Vrouwen, Adoptiekinderen en - ouders, Alleenstaande ouders, Gezinnen, Mensen met kinderwens, Mensen met sociale problemen, Ouders van kinderen met een beperking, Ouders/opvoeders, Tienermoeders - en vaders, Zwangeren, Volwassenen met een angststoornis, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Gezondheid van moeders

Steeds duidelijker is dat de gezondheid van de moeder sterk afhankelijk is van haar bevallingservaringen. De grote impact van een geboorte komt doordat de natuurlijke hormonen het brein van de moeder veranderen al vanaf het begin van de zwangerschap, zodat ze weet wat ze moet doen, adequaat reageert op haar baby en de juiste beslissingen neemt. Dit biologische proces wordt bevorderd onder invloed van een warme omgeving en krachtige relaties. Wanneer je als moeder een kalme bevalling ervaart, zal je meer tevreden zijn, minder complicaties hebben en sneller herstellen. Zo is de kans groter om langer (volledige) borstvoeding te geven wat helpt bij de ontwikkeling van je moederlijk brein, zodat je fit bent en energie hebt voor je gezin en werk. 

 

Problemen in het dagelijks leven

Maar steeds meer moeders krijgen helaas te maken met negatieve ervaringen tijdens de geboorte van hun kind of hadden situaties graag anders gewild. Vanuit het perspectief van de moeder is de standaard geboortezorg niet altijd de veilige zorg die je verwacht en heb je  een grote kans de controle te verliezen over je bevalling en je lichaam. Dit kan als trauma ervaren worden en heeft effecten op je gezondheid en dagelijks functioneren, wat blijkt uit vele problemen zoals stress, pijn, ongemak, machteloosheid, vaginisme, ontevredenheid over de borstvoeding, depressie, PTSS, onzekerheid, isolement, onrust, concentratieverlies, paniekaanvallen, dwang, angstig of beangstigend gedrag en spanningen in relaties en gezin. Veelal worden klachten niet begrepen of herkend. Deze problemen kunnen spelen tijdens de (nieuwe) zwangerschap of (jaren) na de bevalling of miskraam. Veelal gaat dit gepaard met lichamelijke, psychische en/of sociale problemen.

 

Geboortetrauma

De verklaring van een geboortetrauma ligt volgens moeders in de wijze waarop de geboortezorg vorm krijgt, waar ouders nauwelijks keuzevrijheid ervaren. Daarnaast geven professionals vorm aan de zorg met medische vragen en oplossingen. Steeds meer zijn de professionals degene die invloed uitoefenen op de moeder, met onvoldoende kennis over het functioneren van de zwangere en barende vrouw. Hun idee over hoe het lichaam werkt, leiden tot min of meer vaste handelingen om het proces enigszins in banen te leiden wat niet aansluit bij de behoeftes van de moeder. Zo ontstaat een trauma. Het is een ongewenste situatie die als negatief ervaren wordt en gevolgen heeft voor de gezondheid en het dagelijks functioneren van de moeder en/of het kind. Meestal krijgen moeders niet de passende hulp die ze nodig hebben. Voor moeders die soms jaren later nog dagelijks last ervaren en wensen hebben tot verbetering van hun welzijn is aandacht en effectieve zorg voor negatieve bevallingservaringen en een geboortetrauma urgent.

 

Behandeling  Al jaren houd ik mij bezig met de gezondheid van moeders. Vanuit mijn ervaringen in de klinisch verloskundige praktijk ben ik onderzoek gaan doen naar de relatie tussen geboorte ervaringen en de gezondheid van moeders in hun dagelijks leven. Dit heeft ertoe geleid dat ik expertise heb ontwikkeld over het voorkomen en herstellen van een geboortetrauma. Aan de hand van een specifieke benadering vanuit het fysiologisch functioneren van de moeder blijken de interventies zeer effectief en profiteren de moeders (en hun gezin) snel en op lange termijn van de resultaten. Het doel is een ander gevoel te krijgen over de (situatie bij de) bevalling door middel van een herstelgesprek en het activeren van het brein. Belangrijk daarbij is dat de wensen van de moeder richting geven aan haar keuzes en acties, zodat ze visueel en energetisch alsnog veilig geboorte kan geven en de moeder de negatieve ervaring niet herbeleefd. 

Waar?

Locatie

Onder de Bomen 19
6871CG Renkum
0317 316744

Toelichting

Renkum en omgeving

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Altijd bereikbaar 

Aanvragen

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Nee

Aanvragen en vervolgprocedure

Moeders met klachten of wensen ter verbetering van hun welzijn kunnen direct telefonisch contact opnemen. 

Kosten

Kosten

100,00 euro per gesprek

kosten voor voedingssupplementen

Wanneer (deels) vergoed?

Cliënt betaalt de therapie zelf, welke meestal al na 1 of 2 gesprekken met passende voeding afgerond is.

Kortingsmogelijkheden

De voedingssupplementen kunnen op termijn met korting ingekocht worden.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Al jaren houd ik mij bezig met de gezondheid van moeders. Vanuit mijn ervaringen in de klinisch verloskundige praktijk ben ik onderzoek gaan doen naar de relatie tussen geboorte ervaringen en de gezondheid van moeders in hun dagelijks leven. Dit heeft ertoe geleid dat ik expertise heb ontwikkeld over het voorkomen en herstellen van een geboortetrauma. Aan de hand van een specifieke benadering vanuit het fysiologisch functioneren van de moeder blijken de interventies zeer effectief en profiteren de moeders (en hun gezin) snel en op lange termijn van de resultaten. Het doel is een ander gevoel te krijgen over de (situatie bij de) bevalling door middel van een herstelgesprek en het activeren van het brein. Belangrijk daarbij is dat de wensen van de moeder richting geven aan haar keuzes en acties, zodat ze visueel en energetisch alsnog veilig geboorte kan geven en de moeder de negatieve ervaring niet herbeleefd. 

Organisatie

De Geboortespecialist

Onder de Bomen 19
6871CG Renkum

0317 316744
06 57590343
info@degeboortespecialist.nl

Laatste controle op 20 april 2020

Vergelijk hulpaanbod