Diensten

Huishoudelijke Hulp Categorie 1 (HH-1) (contract met de gemeente)

Algemeen

Soort hulp in het huishouden ?

HH 1

Omschrijving van de hulp

HV-1 omvat activiteiten op het gebied van:
huishoudelijke werkzaamheden die samenhangen met beperkingen op het vlak van schoonmaken van woonruimte, slaapruimte, sanitair, keuken (dagelijks of wekelijks onderhoud), boodschappen doen, verzorgen van textiel (wassen, strijken), onderhoud van kleding en schoeisel, zorg voor de voeding (voorbereiden, serveren, afwassen, opruimen), bed opmaken, beperkte verzorging van huisdieren.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wmo

Inkoop middels PGB mogelijk?

Ja

Op welke dagen en tijden?

maandag t/m vrijdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur

Aanmelding en vervolgprocedure

Via de gemeente, die dit weer doorgeeft aan RST Zorgverleners. Zij nemen dan contact met u op.

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

RST Zorgverleners richt zich op cliënten met een reformatorische achtergrond

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de hulp

1 maand maand(en)

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Minimaal 48 uur vooraf

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

tot 1 maand van tevoren

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Bent u niet tevreden? Schrijf of bel ons, want wij willen dat graag weten!

Klachten? Praat erover!

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch bent u niet tevreden bent over onze zorgverlening. Blijf daar niet mee zitten maar maak het met ons bespreekbaar! Klagen hoeft geen negatieve bijklank te hebben. Houd ons de spiegel voor als wij een steek laten vallen. Van ervaringen van cliënten kunnen wij veel leren.
Als er onduidelijkheden, twijfels, problemen of klachten zijn probeert u die dan eerst met onze medewerker die bij u de zorg verleent te bespreken. Zo krijgt diegene de mogelijkheid iets te herstellen of te verbeteren.
Mocht dit niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u uw klacht indienen bij onze kwaliteitscoördinator. De kwaliteitscoördinator draagt zorg voor de juiste gang van zaken.

Wie kan een klacht indienen?
U kunt uw klacht zelf indienen of u vraagt iemand anders om dit te doen namens u. We stellen het op prijs als u daar niet te lang mee wacht. Hoe eerder wij uw ontevredenheid kennen, hoe makkelijker het is om een oplossing te zoeken.

Hoe kunt u een klacht indienen?
U kunt uw klacht, bij voorkeur schriftelijk, indienen bij RST Zorgverleners. Dit kan door een brief of e-mail te schrijven of gebruik te maken van het klachtformulier dat u kunt vinden in uw zorgdossier. Uw brief of het ingevulde formulier kunt u zenden naar:
RST Zorgverleners
t.a.v. kwaliteitscoördinator
Postbus 154
3770 AD Barneveld
Voor het e-mailen kunt u het volgende mailadres gebruiken: kwaliteit@rstzorg.nl.
Als u uw klacht liever mondeling wilt melden en toelichten dan kunt u contact opnemen met de kwaliteitscoördinator via telefoonnummer: 0342 – 422324.

Kosten
Aan het indienen van een klacht zijn uiteraard geen kosten verbonden. Wanneer u zelf deskundige (rechts)bijstand inschakelt, dan zijn deze kosten voor uw eigen rekening.

Hoe wordt uw klacht behandeld?
Na ontvangst registreert en beoordeelt de kwaliteitscoördinator uw klacht. Als u dat wilt, kunt u uw klacht persoonlijk toelichten.

De kwaliteitscoördinator stuurt de klacht door naar de leidinggevende van de betrokken medewerker. Deze neemt contact met u op, tenzij u heeft aangegeven niet gehoord te willen worden. De leidinggevende neemt ook contact op met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Vervolgens probeert de leidinggevende, eventueel in overleg met de kwaliteitscoördinator, tot een oplossing te komen. U ontvangt hier schriftelijk bericht van.

Deze gehele procedure, van het moment van ontvangst tot de beslissing op de klacht, duurt maximaal 5 werkdagen. Gaat deze periode onverhoopt langer duren, dan informeren wij u binnen deze termijn hierover, onder vermelding van de reden.

Bent u van mening dat de klachtafhandeling niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u uw klacht in behandeling laten nemen door de onafhankelijke klachtencommissie van RST Zorgverleners. Dat moet u schriftelijk laten weten aan de kwaliteitscoördinator. De klachtencommissie hoort schriftelijk en eventueel ook mondeling beide partijen en zonodig ook anderen die bij de klacht betrokken zijn. Naar aanleiding van het onderzoek kan de klachtencommissie aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur van RST Zorgverleners om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. In verband met de privacy van klager en aangeklaagde, dient een klacht via de klachtencommissie schriftelijk met handtekening opgestuurd te worden. Dit kan tot 1 jaar na het plaatsvinden van het feit of de gebeurtenis.

Het adres van de klachtencommissie is:
RST Zorgverleners
t.a.v. klachtencommissie
Postbus 154
3770 AD Barneveld

Mocht onverhoopt uw klacht door zowel de kwaliteitscoördinator als de externe klachtencommissie niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie VVT.

Kosten

Kosten huishoudelijke hulp

Dit is afhankelijk van de prijs van de gemeente

Kosten bij inzet PGB (per uur)

€ 0,- tot € 20 per uur

Bemiddelingskosten

geen

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden

Reiskosten

Nee

Eigen bijdrage

Loopt via de gemeente

Privacy

Uw gegevens worden behandeld conform het privacyreglement.
Dit reglement is op te vragen via het algemene telefoonnummer 0342-422324

Organisatie

RST Zorgverleners

Thorbeckelaan 91
3771ED Barneveld

Postadres

Postbus 154
3770AD Barneveld

0342 422324
0342 422324

Contactpersoon

Planning Huishoudelijke Hulp
Afdeling Afdeling Planning

0342 422324
planninghh@rstzorg.nl

Laatste controle op 9 juli 2020

Vergelijk hulpaanbod