Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Individueel ontwikkelingsprogramma voor het kind

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Kinder Company is er voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van spraak, taal, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. Wanneer zich knelpunten voordoen in deze ontwikkeling, heeft het kind baat bij extra ondersteuning of stimulering. Deze knelpunten kunnen gesignaleerd worden in de reguliere opvang, door het consultatie bureau, Centrum Jeugd en Gezin, de kinderarts of huisarts, maar zeker ook door ouders/opvoeders zelf. 

Tijdens het traject komt een kind twee dagen per week naar Kinder Company. Vanuit een kleinschalige groepssetting worden er dagelijks meerdere één op één momenten met de vaste mentor gepland, om zo gericht de ontwikkeling te kunnen stimuleren. 

Om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren, maken wij gebruik van een kind-volgsysteem en een compleet individueel ontwikkelingsprogramma. Kinder Company werkt met een rijk geordende leeromgeving, waar inspanning en ontspanning met elkaar verweven zijn. 

Door wie?

Ons team bestaat uit HBO en Universitair opgeleid personeel, die met veel enthousiasme werken met en voor kinderen. Alle medewerkers zijn SKJ geregistreerd. Zij worden voortdurend bijgeschoold om hun specifieke kennis te verdiepen en blijven zich ontwikkelen door opleidingen en inspirerende trainingen te volgen.

De "mentor" is het vaste aanspreekpunt voor kind en ouder/opvoeder. Onze gedragswetenschapper is daarbij betrokken bij alle casussen. 

Soort ondersteuning/begeleiding

  • gedragsproblemen
  • gezinsproblemen
  • leerproblemen
  • praktische ondersteuning
  • sociale ondersteuning
  • zelfredzaamheid

Zorgzwaarte

matige ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Een traject bij Kinder Company heeft als doel om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren, zodat het voldoende vaardigheden opbouwt en een stevige basis meekrijgt om zich na het traject verder te ontwikkelen in een (voor)schoolse omgeving. 

Duur

Een plaatsing bij Kinder Company is altijd in combinatie met ons ouderprogramma. Het traject duurt 6-12 maanden.

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

Wij zijn er voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar, waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van spraak-taal, bijzonderheden in het gedrag of onderstimulatie thuis.

Wij zijn geen behandelsetting, maar een laagdrempelige en kleinschalige begeleidingssetting. Kinder Company er dus voor kinderen die nét even iets meer zorg en aandacht nodig hebben, maar waarbij behandeling en vroegdiagnostiek niet direct noodzakelijk is.

Waar?

Locatie

Berkenlaan 2a
6711RN Ede
06 43251239

Toelichting locatie

Kinder Company is gevestigd aan de Berkenlaan 2A, nabij het centrum van Ede. Deze unieke locatie is kleinschalig en voorzien van een warm interieur. Er is een groepsruimte, snoezelruimte, individuele ruimte, slaapruimte, gespreksruimte en eet-keuken. De veilige ruimtes zijn speciaal ontworpen voor kinderen om de ontwikkeling optimaal te stimuleren. Tevens is er een stadstuin waar de kinderen veilig op ontdekking kunnen.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Kinderen komen op dinsdag en donderdag. Ze worden gebracht door ouders/opvoeders (of evt. taxi vervoer) tussen 8:30-9:00 en worden opgehaald tussen 14:30-15:00.

Kosten

Kosten

Niet van toepassing

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Niet van toepassing

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG

Aanmelding en vervolgprocedure

Een aanmelding vindt plaats op basis van een indicatie vanuit de Jeugdwet. Bij een aanmelding zal er altijd een vrijblijvende kennismaking plaatsvinden. 

Wilt u een kind aanmelden? Dat kan per mail via info@kinder-company.nl, via ons contactformulier op de website www.kinder-company.nl of telefonisch; 06 - 43 25 12 39

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Het programma voor het kind, is altijd in combinatie met het ouderprogramma.

Organisatie

Kinder Company

Berkenlaan 2a
6711RN Ede

06 43251239
info@kinder-company.nl

Contactpersoon

Simone Smaal, Eigenaar / mentor
Berkenlaan 2a
6711RN Ede

06 43251239
simone@kinder-company.nl

Laatste controle op 25 juni 2020