Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Stimulerend gezinsprogramma voor ouders

Meer informatie over deze dienst:

De coaching

Omschrijving werkwijze

Kinder Company gaat ervan uit dat opvoeden een uitdagende maar vanzelfsprekende opgave is. Wanneer er meer nodig is, dan staan wij naast ouders/opvoeders om deze uitdaging aan te gaan. Met ons gezinsprogramma ondersteunen wij hen bij het creëren van een stimulerend gezinsklimaat. 

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders/opvoeders: zij kennen het kind immers het beste. Door samen te kijken naar het kind, krijgen ouders/opvoeders inzicht in de mogelijkheden en bijzonderheden van hun kind. De professional van Kinder Company adviseert en ondersteunt ouders bij het toepassen van de speciale aanpak die het kind nodig heeft. 

Om dit te bewerkstelligen werkt Kinder Company met het stimulerende gezinsprogramma Opstapje. De inhoud van Opstapje is enerzijds gericht op de kennis en vaardigheden van het kind en anderzijds gericht op de interactie tussen ouder/opvoeder en kind. Om een meer ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat te bewerkstelligen worden ouders/opvoeders bij Kinder Company getraind in de zogenoemde vuistregels van Opstapje: Kijk en luister naar je kind, Volg je kind, Praat met je kind, Moedig je kind aan en Bied je kind structuur. Iedere vuistregel is uitgewerkt in concrete gedragingen en activiteiten. 

Ook biedt Kinder Company de oudercursus Ouders Interactief, die aansluit op de vuistregels van Opstapje. Ouders Interactief is een cursus voor ouders/opvoeders waarin aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van kinderen en de ouder-kind interactie.

Registraties en keurmerken

Geen

Door wie?

Ons team bestaat uit HBO en Universitair opgeleid personeel, die met veel enthousiasme werken met en voor kinderen. Alle medewerkers zijn SKJ geregistreerd. Zij worden voortdurend bijgeschoold om hun specifieke kennis te verdiepen en blijven zich ontwikkelen door opleidingen en inspirerende trainingen te volgen.

De "mentor" is het vaste aanspreekpunt voor kind en ouder/opvoeder. Onze gedragswetenschapper is daarbij betrokken bij alle casussen. 

Zorgzwaarte

matige ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Ouders/opvoeders hebben inzicht in de mogelijkheden en bijzonderheden van het kind, weten welke speciale aanpak het kind nodig heeft en hoe dit ingezet kan worden. 

Duur

Het traject voor ouders/opvoeders is altijd in combinatie met een plaatsing van het kind bij Kinder Company. Deze trajecten duren 6-12 maanden.

Waar?

Locatie

Berkenlaan 2a
6711RN Ede
06 43251239

Toelichting locatie

Tijdens het traject wordt op maat gekozen voor afspraken bij Kinder Company, huisbezoeken of een combinatie hiervan. Daarnaast zijn er vaste kringbijeenkomsten, waarbij alle ouders/opvoeders worden uitgenodigd voor een interactieve bijeenkomst.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Afspraken voor het ouderprogramma worden in overleg met ouders/opvoeders gemaakt. 

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Huisarts, jeugdarts of specialist
  • Jeugdwet
  • Wijkteam of CJG

Aanmelding en vervolgprocedure

Een aanmelding vindt plaats op basis van een indicatie vanuit de Jeugdwet. Bij een aanmelding zal er altijd een vrijblijvende kennismaking plaatsvinden. 

Wilt u een kind aanmelden? Dat kan per mail via info@kinder-company.nl, via ons contactformulier op www.kinder-company.nl of telefonisch; 06 - 43 25 12 39

Kosten

Kosten

Niet van toepassing

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Niet van toepassing

Vergelijk Meer

Organisatie

Kinder Company

Berkenlaan 2a
6711RN Ede

06 43251239
info@kinder-company.nl

Contactpersoon

Simone Smaal, Eigenaar / mentor
Berkenlaan 2a
6711RN Ede

06 43251239
simone@kinder-company.nl

Laatste controle op 25 juni 2020