Diensten

Dagbehandeling (Wmo/Wlz)

Algemeen

Omschrijving doel

Doel van dagbehandeling is om psychische en lichamelijke achteruitgang zoveel mogelijk te beperken, zodat men zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Soort dagbehandeling

  • Dagbehandeling somatiek
  • Dagbehandeling psychogeriatrie

Behandelmethode(s)

De dagbehandeling biedt structuur, begeleiding, activiteiten en soms therapie (afhankelijk van de indicatie)

Specialisme(s)

Dagbehandeling wordt geboden aan mensen met lichamelijke klachten en/of geheugenproblemen

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)

Vaste behandelaar?

Ja, er is een vast team

Aanmelden

Aanvragen en vervolgprocedure

Onze zorgconsulenten kunnen u meer vertellen over de aanvraag dagbehandeling/dagbesteding. De bekostiging kan plaatsvinden van uit de Wet langdurige zorg of vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Mogelijkheden vervoer

Vervoer is geregeld

Waar?

Locatie

Jan Nijenhuisstraat 183
3882HS Putten
0342 404000

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur

Kosten

Kosten

Cliënten die dagbehandeling vanuit de Wmo ontvangen, betalen de kosten voor de maaltijd.

Alle cliënten betalen € 5,- per maand als bijdrage aan de diverse activiteiten van de dagbehandeling.

Eigen bijdrage

Vanuit Wmo en Wlz is een inkomensafhankelijke bijdrage verplicht (te voldoen aan het CAK)

Vergelijk Meer

Organisatie

Norschoten

Jan Nijenhuisstraat 183
3882HS Putten

Postadres

Klaverweide 1
3773AW Barneveld

0342 404000
info@norschoten.nl

Contactpersoon

A. Toebes, zorgconsulent

info@norschoten.nl
zorgconsulenten@norschoten.nl

Laatste controle op 28 oktober 2020

Vergelijk hulpaanbod