Diensten

Opella thuiszorg wijkverpleging

Algemeen

Verpleging of verzorging

verpleging en verzorging

Omschrijving

De verpleegkundigen van Opella staan garant voor de beste verpleegkundige zorg bij u aan huis. Zij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar voor zorgvragen. Dus ook ’s nachts en in het weekend. Zelfstandig wonen met intensieve zorg is daardoor heel goed mogelijk.

 • Onze wijkverpleegkundige heeft een centrale rol in uw wijk en in uw persoonlijke zorg. In overleg met u coördineert zij de zorg die u nodig heeft. Zij is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en is uw contactpersoon voor het ziekenhuis, specialisten en
 • De wijkverpleegkundige kan een beroep doen op specialistisch verpleegkundigen van Opella, bijvoorbeeld de longverpleegkundige, wondconsulent, diabetesverpleegkundige of geriatrieverpleegkundige.
 • Het team Medisch Technisch Handelen (MTH) van Opella biedt aan huis ziekenhuiszorg. Dit deskundige team garandeert 24 uur per dag en 7 dagen per week complexe zorg aan huis. 

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Wmo
 • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)

Registraties en keurmerken

 • BIG
 • ParkinsonNet
 • V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

Aanmelding en vervolgprocedure

Meer informatie via het Opella servicepunt, telefoon 0318 752222, servicepunt@opella.nl

Verpleging & verzorging

Soort verpleging

 • wijkverpleging
 • nachtzorg
 • casemanagers dementie
 • gespecialiseerde verpleging

Soort wijkverpleegkundige

 • Wijkverpleegkundige S1; wijkgericht werken
 • Wijkverpleegkundige S2: werken voor individuele patienten
 • casemanagers dementie

Vaste verpleegkundige / verzorger

Ja, er is één vast persoon

Op welke dagen en tijden?

24 uur per dag 7 dagen per week

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

in overleg

Regels voor het afzeggen van een afspraak

in overleg

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

in overleg

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Wij doen er alles aan om ons werk zo goed mogelijk op uw wensen af te stemmen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Om welke reden dan ook. We vinden het belangrijk om dit van u te horen. Zodat we onze zorg en dienstverlening aan u kunnen blijven verbeteren.De klachtenregeling van Opella biedt u meerdere mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken. Het staat u vrij om de mogelijkheid te kiezen die het beste bij u of uw situatie past. De klachtenfunctionaris kan u hierover adviseren.

 • Het is zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker om wie het draait.
 • Komt u er samen niet uit of wilt u uw klacht niet op deze manier bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende.
 • Ook kunt u de hulp inschakelen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 • U kunt ook een klacht indienen bij de Raad van Bestuur vanOpella.
 • Wilt u dat een onafhankelijke instantie een uitspraak doet over uw klacht? Dan  is er een externe klachtencommissie.

Lukt het u niet om met Opella tot een bevredigende oplossing te komen? U heeft dan de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil.

Kosten

Kosten

Verpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De zorg komt niet ten laste van uw eigen risico. De ziekenhuiszorg aan huis is hierop een uitzondering: daarbij geldt dat er wel aanspraak wordt gemaakt op uw eigen risico. De wijkverpleegkundige indiceert de zorg die u nodig heeft.

Inkoop met PGB mogelijk

Ja, prijsindicatie:

Bemiddelingskosten

geen

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden

Reiskosten

n.v.t.

Eigen bijdrage

N.v.t.

Organisatie

Opella

Oost-Breukelderweg 1
6721PG Bennekom

0318 752222 Opella servicepunt
servicepunt@opella.nl

Contactpersoon

Opella servicepunt, Informatie en advies

0318 752222
servicepunt@opella.nl

www.opella.nl

Laatste controle op 14 juli 2020

Vergelijk hulpaanbod