Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Verpleging thuis

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving van de verpleging

Deskundige verzorgenden en verpleegkundigen kunnen injecteren, zuurstof toedienen, stoma's, drains en katheters verzorgen, uitzuigen, sondevoeding geven en vele andere verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Zij zijn op de hoogte van de modernste inzichten op het gebied van wondverzorging. Wanneer een partner, familielid of andere relatie in staat is om zelf de benodigde zorg te geven, kunnen verpleegkundigen van Opella hem/haar leren de handelingen deskundig uit te voeren zodat u daarna niet meer van professionele hulp afhankelijk bent. Ook kan de verpleegkundige u advies, instructie en voorlichting geven over uw ziektebeeld.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)
  • Zorgverzekeraar
  • Wmo

Op welke dagen en tijden?

Op alle momenten dat het nodig is.

Vaste verpleegkundige

Ja, er is een vast team

Aanmelding en vervolgprocedure

Opella kan u helpen bij de aanvraag. Neem contact op met het servicepunt op 0318 752222

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

Voor mensen met een ernstige ziekte of handicap die verpleging en behandeling nodig hebben en thuis wonen.

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

niet van toepassing

Regels voor het afzeggen van een afspraak

minstens 24 uur van tevoren tenzij er sprake is van overmacht

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

een maand of anders in goed overleg.

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Opella hanteert een klachtenprocedure. Wanneer u cliënt van Opella bent, kunt u de uitgebereide infromatie hierover lezen in uw zorgmap.

Kosten

Kosten

Verpleging thuis wordt betaald uit uw basisverzekering.

Inkoop met PGB mogelijk

Ja, prijsindicatie: op aanvraag

Bemiddelingskosten

geen

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden: tenzij u de zorg niet bij Opella inkoopt. In dat geval kost het € 30,- .

Reiskosten

geen

Eigen bijdrage

geen

Organisatie

Opella

Smachtenburgerhof 1
6732CD Harskamp

0318 752222
0318 752222
servicepunt@opella.nl

Contactpersoon

Opella servicepunt, Informatie en advies

0318 752222
servicepunt@opella.nl

www.opella.nl

Laatste controle op 20 februari 2020