Diensten

Ambulante begeleiding WMO

Algemeen

Omschrijving

(Intensieve) Ambulante begeleiding (WMO)

Intensief betekent dat de begeleider veel aanwezig is. Intensief staat ook voor het nauw samenwerken met mogelijk andere betrokken hulpinstanties, zoals bijvoorbeeld een psycholoog, therapeut of bewindvoerder. Ambulant betekent dat begeleiding in de thuissituatie of in de buurt wordt gegeven. Begeleiding is doelgericht werken aan de aanwezige hulpvragen. Zorg in Balans biedt reguliere- en specialistische (ambulante)begeleiding aan op basis van WMO, Zorg in Natura of PGB.

Zorgzwaarte

  • lichte ondersteuning
  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Nee
  • Wijkteam of CJG
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding kan via het sociaal wijkteam of neem contact met ons op. 

Doelgroepen

Doelgroep-toelichting

Bij zorg in Balans begeleiden we volwassenen die ondersteuning nodig hebben vanuit hun thuissituatie. 

Begeleiding

Door wie?

Onze ambulante begeleiders zullen u zo goed mogelijk van dienst zijn en het zorgtraject op maat afstemmen. 

Inhoud begeleiding

Zorg in Balans is een ambulante hulpverleningsorganisatie die intensieve persoonlijke begeleiding biedt aan mensen met een licht verstandelijke, psychische of sociale beperking. Wij bieden geen woonlocaties aan, onze hulpverlening betreft zorg aan huis. 

Bent u op zoek naar ambulante zorg, ambulante begeleiding, maatschappelijke ondersteuning en actief burgerschap in de regio Arnhem-Nijmegen-Ede? Zorg in Balans is er voor iedereen die grip op hun leven zijn verloren of deze dreigen kwijt te raken. Wij willen deze mensen graag helpen om hun zelfredzaamheid te vergroten om op deze manier naar eigen vermogen te participeren in de samenleving.

Kosten

Kosten begeleiding

Verschilt per regio, onze ambulante begeleiders kunnen u hierbij helpen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Zorg in Balans is niet gespecialiseerd in verslavingsproblematiek en zal hiervoor doorverwijzen naar andere zorgaanbieders. 

Organisatie

Zorg in Balans

06 25236351 Gino
06 24793198 Artemis
info@zorginbalans.nl

Contactpersoon

Max Koekkoek, Kwaliteitsmedewerker
Groenestraat 294
6531JC Nijmegen

06 26659256 Max Koekkoek
max@zorginbalans.nl

Laatste controle op 12 oktober 2020

Vergelijk hulpaanbod