Diensten

Talentenontwikkeling en ontmoeting

Locatie

Locatie

Servicebureau
Stedumermaar 6
9735AC Groningen
050 5973820

Dagbesteding

Omschrijving van de zorg

De deur uitgaan, anderen ontmoeten, eigen talenten en mogelijkheden ontwikkelen. Onderzoeken wat uw talenten zijn en op welke manier uw naasten een rol willen spelen bij de ontwikkeling hiervan, of juist even tijd nodig hebben voor andere zaken. Medewerkers van De Noorderbrug helpen u te ontdekken wat u kunt met uw talenten en in de ontmoeting met anderen.

In de activiteitencentra (talentencentra) van De Noorderbrug kunt u onder andere uw artistieke talenten verder ontplooien, meedoen aan kookworkshops of leren werken met een computer of tablet. In het activiteitencentrum geeft u betekenis aan uw daginvulling en ontwikkelt u uw mogelijkheden.

Uiteraard zijn hier voorzieningen aanwezig voor goede verzorging en begeleiding. Hierbij kunt u denken aan een ruimte waar u tussendoor kunt rusten. Alle ruimtes zijn prikkelarm en rolstoelvriendelijk.

De Noorderbrug werkt samen met andere zorgaanbieders en maakt bijvoorbeeld gebruik van gemeenschappelijke ruimtes of werkt samen aan opdrachten van andere organisaties.

Zorgzwaarte

 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning

Soort activiteiten

 • Activiteiten op therapeutische basis
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten

De omgeving

De locaties zijn verschillend van opzet.

U vindt Noorderbrug locaties in:
- Groningen (incl. Doven en Slechthorenden)
- Friesland
- Drenthe
- Overijssel (Doven en Slechthorenden)

Meer informatie over onze locaties vindt u op: https://www.noorderbrug.nl/over-de-noorderbrug/locaties 
 
Neem contact op met Klant & Advies 050-597 38 20 voor meer informatie.

Vervoer

 • Vervoer is geregeld
 • Vervoer is op eigen gelegenheid

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar

Aanmelding en vervolgprocedure

Voor al uw vragen kunt u terecht bij het team Klant en Advies van De Noorderbrug. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 050 - 597 3820.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

variabel

Kosten

Kosten

Wmo-gefinancierd. Hulp of ondersteuning vanuit de Wmo vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt samen met u of u de ondersteuning nodig heeft en in welke vorm.

Het CIZ geeft indicaties af voor de Wet Langdurige Zorg; www.ciz.nl

Eigen bijdrage

Ja, de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor meer informatie kijk op www.noorderbrug.nl

Doelgroepen

Doelgroepen

Jongeren met een auditieve beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat, Jongeren, pubers en tieners, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, de ziekte van Huntington of een chronische neurologische aandoening. 
 
Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners. Zij verstaan en begrijpen cliënten en hun netwerk vanuit een respectvolle dialoog, vakmanschap en expertise.

De Noorderbrug biedt behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning: in een wooncentrum van de Noorderbrug, thuis en in het eigen netwerk, bij werken, vrije tijd en activiteiten overdag. De Noorderbrug is actief in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Organisatie

De Noorderbrug

Servicebureau
Stedumermaar 8
9735AC Groningen

Postadres

Servicebureau
Postbus 171
9700AD Groningen

050 5973820 Klant & Advies
050 5973888
klantenadvies@noorderbrug.nl
info@noorderbrug.nl

Contactpersoon

Klant en Advies

050 5973820
klantenadvies@noorderbrug.nl

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Laatste controle op 28 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod