Diensten

Ondersteuning en begeleiding

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Samen met een begeleider maakt u een plan. Doel daarvan is het aanleren van vaardigheden ten behoeve van de vergroting van uw zelfredzaamheid en participatie.

Door wie?

Medewerkers van De Noorderbrug ondersteunen u bij het inrichten van uw leven zoals u dat wilt. Met een netwerk waar u op kunt terugvallen. Voor mensen met Niet-Aangeboren-Hersenletsel, doofheid of een lichamelijke beperking kan zelfstandig wonen soms best ingewikkeld of eenzaam zijn. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van vrije tijd, werk, het organiseren van het huishouden, de omgang in het gezin of het onderhouden van relaties. In zo’n situatie kunt u een beroep doen op medewerkers van De Noorderbrug. Zij kunnen u hierin begeleiden, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. De ondersteuning is gericht op vergroten van de zelfredzaamheid en participatie.

Soort ondersteuning/begeleiding

  • sociale ondersteuning
  • zelfredzaamheid

Zorgzwaarte

  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Beoogd eindresultaat

De begeleiding van De Noorderbrug is erop gericht u zo zelfstandig mogelijk te maken, zodat u op den duur zelf, eventueel met behulp van uw netwerk, weer verder kunt. De begeleiding van De Noorderbrug kan ook een opstap zijn naar lichtere vormen van ondersteuning.

Duur

De duur van de begeleiding is afhankelijk van uw indicatie c.q. beschikking en doelen.

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Kinderen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking, Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Kinderen met gedragsproblemen, Kinderen met een meervoudige beperking, Kinderen met een lichamelijke beperking, Kinderen met een chronische ziekte, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een auditieve beperking

Doelgroep-toelichting

De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, de ziekte van Huntington of een chronische neurologische aandoening.   
Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners. Zij verstaan en begrijpen cliënten en hun netwerk vanuit een respectvolle dialoog, vakmanschap en expertise.
De Noorderbrug biedt behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning: in een wooncentrum van de Noorderbrug, thuis en in het eigen netwerk, bij werken, vrije tijd en activiteiten overdag. De Noorderbrug is actief in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

De Noorderbrug is actief in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland. Individuele woonondersteuning aan Doven en slechthorenden is daarnaast ook mogelijk in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Variabel, in overleg.

Kosten

Kosten

Wmo-gefinancierd. Hulp of ondersteuning vanuit de Wmo vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt samen met u of u de ondersteuning nodig heeft en in welke vorm.

Het CIZ geeft indicaties af voor de Wet Langdurige Zorg; www.ciz.nl. Individuele ondersteuning kan ook op basis van een WLZ indicatie worden verleend via een Modulair pakket thuis ( MPT).

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: Ja, u kunt contact zoeken met Klant en Advies via, tel. : 050 - 597 38 20 of klantenadvies@noorderbrug.nl

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een wettelijk verplichte eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw gezinssamenstelling en uw indicatie. Deze bijdrage betaalt u niet aan De Noorderbrug, maar aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt van het CAK bericht hierover. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op www.cak.nl.

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding via Klant en Advies: 050-59738 20 of klantenadvies@noorderbrug.nl

 

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor meer informatie kijk op www.noorderbrug.nl

Organisatie

De Noorderbrug

Servicebureau
Stedumermaar 8
9735AC Groningen

Postadres

Servicebureau
Postbus 171
9700AD Groningen

050 5973820 Klant & Advies
050 5973888
klantenadvies@noorderbrug.nl
info@noorderbrug.nl

Contactpersoon

Klant en Advies

050 5973820
klantenadvies@noorderbrug.nl

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Laatste controle op 28 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod