Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Woonondersteuning

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

U wilt graag thuis blijven wonen, in uw eigen vertrouwde omgeving en dichtbij uw familie en vrienden. Soms kan een steuntje in de rug nodig zijn, om extra zekerheid te bieden. De Noorderbrug kan u op weg helpen door u thuis een tijd te begeleiden. Medewerkers van De Noorderbrug ondersteunen u bij het inrichten van uw leven zoals u dat wilt. Met een netwerk waar u op kunt terugvallen. Voor mensen met hersenletsel, doofheid of een lichamelijke beperking kan zelfstandig wonen soms best ingewikkeld of eenzaam zijn. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van vrije tijd, werk, het organiseren van het huishouden, de omgang in het gezin of het onderhouden van relaties. In zo’n situatie kunt u een beroep doen op medewerkers van De Noorderbrug. Zij kunnen u hierin begeleiden, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen.

Zorgzwaarte

  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)

Aanmelding en vervolgprocedure

Neem contact op met Klant en Advies via 050-5973820 of klantenadvies@noorderbrug.nl.

Doelgroepen

Doelgroepen

Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met gedragsproblemen, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Jongeren, pubers en tieners, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, de ziekte van Huntington of een chronische neurologische aandoening.   

Medewerkers van De Noorderbrug zijn mensenkenners. Zij verstaan en begrijpen cliënten en hun netwerk vanuit een respectvolle dialoog, vakmanschap en expertise.

De Noorderbrug biedt behandeling, verzorging, verpleging, begeleiding en ondersteuning: in een wooncentrum van de Noorderbrug, thuis en in het eigen netwerk, bij werken, vrije tijd en activiteiten overdag. De Noorderbrug is actief in de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Utrecht.

Begeleiding

Door wie?

Gespecialiseerde medewerkers op hbo niveau.

Inhoud begeleiding

Samen met een begeleider maakt u een plan. Doel daarvan is het aanleren van vaardigheden ten behoeve van de vergroting van uw zelfredzaamheid en participatie.

 De begeleiding van De Noorderbrug is erop gericht u zo zelfstandig mogelijk te maken, zodat u op den duur zelf, eventueel met behulp van uw netwerk, weer verder kunt. De begeleiding van De Noorderbrug kan ook een opstap zijn naar lichtere vormen van ondersteuning. Ondersteuning is gericht op vergroting van de zelfredzaamheid en participatie.

Kosten

Kosten begeleiding

Wmo-gefinancierd. Hulp of ondersteuning vanuit de Wmo vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt samen met u of u de ondersteuning nodig heeft en in welke vorm.

Het CIZ geeft indicaties af voor de Wet Langdurige Zorg; www.ciz.nl

Overige kosten

Het kan zijn dat u een wettelijk verplichte eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw gezinssamenstelling en uw indicatie. Deze bijdrage betaalt u niet aan De Noorderbrug, maar aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U krijgt van het CAK bericht hierover. U kunt de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen op www.cak.nl.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor meer informatie kijk op www.noorderbrug.nl

Organisatie

De Noorderbrug

Servicebureau
Stedumermaar 8
9735AC Groningen

Postadres

Servicebureau
Postbus 171
9700AD Groningen

050 5973820 Klant & Advies
050 5973888
klantenadvies@noorderbrug.nl
info@noorderbrug.nl

Contactpersoon

Klant en Advies

050 5973820
klantenadvies@noorderbrug.nl

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Laatste controle op 28 augustus 2020