Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Thuisbegeleiding

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving zorg

Door middel van gesprekken en door praktische begeleiding werkt u samen met de thuisbegeleider aan de gewenste verandering. Ondersteuning kan bijvoorbeeld nodig zijn bij:

- het voeren en op orde houden van een huishouding
- het opvoeden van kinderen (o.a. met behulp van beeldmateriaal)
- het omgaan met geldzaken
- het omgaan met overspannenheid, depressies en fobieën
- het verwerken van een verlies of een echtscheiding
- het omgaan met een handicap
- ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis
- verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wmo

Waar wordt de zorg geleverd?

In uw thuissituatie

Vaste zorgverlener

Ja, er is één vast persoon

Doelgroepen

Doelgroepen

Gezinnen, Mensen met sociale problemen, Ouders/opvoeders, Voor familieleden/omgeving, Volwassenen met gedragsproblemen, Jongeren, pubers en tieners, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

Voor mensen die de grip op het dagelijks leven lijken te verliezen door een of meerdere problemen in de thuissituatie. Vaak is het moeilijk om zelf oplossing te vinden omdat u er middenin zit. Thuisbegeiding biedt ondersteuning om u op weg te helpen en weer structuur in het dagelijks leven te krijgen.

Waar?

Locatie

rayon kantoor
Stationsweg 114
6711PZ Ede
0900 8833

Toelichting locatie

De dagen en tijden waarop u verpleging ontvangt, worden in overleg met u vastgesteld. Icare biedt 24 uur per dag zorg, gepland en ongepland.

Aanmelden

Aanmelding en vervolgprocedure

Als u thuisbegeleiding overweegt dan kunt u een indicatie aanvragen bij het WMO loket van de gemeente. 

Opzeggen / afzeggen

Regels voor het afzeggen van een afspraak

48 uur voor het moment van de afspraak

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie (in maanden)

in overleg

maand(en)

maand(en)
Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, neem dan contact op met zijn of haar leidinggevende via Icare Zorgcentrale. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van Stichting Icare en uw klacht sturen naar klachtencommissie@icare.nl

Kosten

Inkoop met PGB mogelijk

Niet van toepassing

Bemiddelingskosten

geen

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden

Reiskosten

geen

Eigen bijdrage

Volgens de regels van de gemeente

Organisatie

Icare

rayon kantoor
Stationsweg 114
6711PZ Ede

Postadres

Postbus 900
7940KE Meppel

0900 8833 24 uur per dag
info@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020