Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Begeleiding

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Er wordt een behandelplan opgesteld waaraan de begeleider zijn/haar werkwijze zal aanpassen en aan de hand van dit plan zullen er doelen worden opgesteld. De complete begeleiding zal ook aan de hand van het behandelplan en de gestelde doelen verlopen. Dit behandelplan en deze doelen zijn afhankelijk van de zorgvraag, de situatie waarin de client zich bevindt en andere dergelijke factoren.

Door wie?

Onze medewerkers zijn allen of: - afgestudeerd binnen de zorg - volgen met veel enthousiasme een opleiding binnen de zorg Onze medewerkers staan onder begeleiding van een zorgcoordinator/zorgcoordinatrice welke op het zorg- en begeleidingsproces toeziet.

Soort ondersteuning/begeleiding

  • gezinsproblemen
  • juridische hulp
  • leerproblemen
  • praktische ondersteuning
  • psychosociale begeleiding
  • sociale ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Het eindresultaat is ook afhankelijk van de zorgvraag welke wordt gevraagd. Het eindresultaat wordt in overleg met de client bepaald en met de doelen zal naar dit eindresultaat worden toegewerkt.

Duur

Afhankelijk van de zorgvraag, de factoren waarin de client zich bevindt en de gestelde doelen.

Waar?

Toelichting locatie

Afhankelijk van de zorgvraag, de factoren waarin de client zich bevindt en de gestelde doelen.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Afhankelijk van de zorgvraag, de factoren waarin de client zich bevindt en de gestelde doelen.

Kosten

Kosten

Afhankelijk van de zorgvraag. Het hangt af of aan de zorgvraag kan worden voldaan door een student of dat een afgestudeerde werknemer de begeleiding zal uitvoeren. Tevens hangt het ook van de soort gevraagde begeleiding af. Voor een indicatie kunt u het beste contact met ons opnemen.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: Afhankelijk van de zorgvraag.

Eigen bijdrage

Alle werkzaamheden kunnen worden betaald uit het PGB, de AWBZ en/of de zorgverzekeraar.

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • PGB

Aanmelding en vervolgprocedure

Bij aanmelding wordt er contact opgenomen met ons kantoor, van waaruit een informatiepakket wordt verstuurd met invullijsten. Deze invullijsten dienen ingevuld te worden geretourneerd aan ons kantoor, waarop contact wordt opgenomen voor een intakegesprek. Aan de hand van dit intakegesprek, de zorgvraag en de ingevulde lijsten wordt de juiste begeleider hierop gezet. De begeleiding verloopt volgens behandelplannen en leerdoelen. Dit wordt allemaal bijgehouden in een zorgdossier. Er vindt tevens eens per 3 maanden (ongeveer) een evaluatiegesprek plaats met de zorgcoordinator/zorgcoordinatrice, de begeleider en de client. De zorgcoordinator/zorgcoordinatrice ziet tevens toe op de juiste zorgverlening en voortgang. Ook heeft deze de taak tot het regelen van vervanging bij ziekte, vakantie of uitval van de begeleider.

Organisatie

PVB-Adviesgroep

Kantoor
Natriumweg 7013
3812PV Amersfoort

Postadres

Postadres
Postbus 2
4064ZG Varik

06 13856092
0344 645657
kenny@pvb-adviesgroep.com

Contactpersoon

Rhode Vankan, Dramatherapeute/afdelingsleidster
Afdeling Kantoor
Postbus 2
4064ZG Varik

0344 645362
rhode@counselcoach.nl

Kenny Priem, Pedagogisch medewerker
Postbus 2
4064ZG Varik

0344 645362
kameleon@counselcoach.nl

Laatste controle op 30 maart 2020