Diensten

Begeleiding - Individueel

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Het bieden van activiteiten gericht op bevordering, behoud of compensatie van de zelfredzaamheid van de cliënt.
Het ondersteunen van de cliënt in het dagelijks leven. Hierbij kunt u denken aan het ondersteunen bij of het oefenen met het aanbrengen van (dag)structuur of het voeren van regie, aansturen van gedrag etc.

Door wie?

Verzorgenden

Soort ondersteuning/begeleiding

  • praktische ondersteuning
  • psychosociale begeleiding
  • sociale ondersteuning

Beoogd eindresultaat

Het behalen van de gestelde doelen

Duur

Afhankelijk van de indicatie

Waar?

Toelichting locatie

Bij de cliënt thuis

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

In overleg met de cliënt

Kosten

Kosten

Op aanvraag

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: op aanvraag

Eigen bijdrage

Ja

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Jeugdwet
  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt bij de gemeente aangeven dat u zorg van RST Zorgverleners wilt ontvangen. De gemeente stuurt de indicatie dan door naar RST Zorgverleners. RST Zorgverleners zal dan contact met u opnemen.

Organisatie

RST Zorgverleners

Thorbeckelaan 91
3771ED Barneveld

Postadres

Postbus 154
3770AD Barneveld

0342 422324
0342 422324

Contactpersoon

Planning Verpleging en Verzorging

0342 422324
planningvv@rstzorg.nl

Laatste controle op 9 juli 2020

Vergelijk hulpaanbod