Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Dagbesteding

Meer informatie over deze dienst:

Locatie

Locatie

Landgoed Kernhem
Kalverkampweg 1
6718WJ Ede
088 0373163

Dagbesteding

Zorgzwaarte

 • lichte ondersteuning
 • matige ondersteuning
 • zware of complexe ondersteuning

Soort activiteiten

 • Activiteiten op therapeutische basis
 • Sociale activiteiten
 • Sportieve activiteiten
 • Educatieve activiteiten
 • Creatieve activiteiten

De omgeving

De zorgboerderij is gesitueerd op het mooie Landgoed Kernhem te Ede

Vervoer

Vervoer is geregeld: afhankelijk van de indicatie

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Nee
 • Eerstelijns verblijf (Zvw)
 • Jeugdwet
 • Huisarts, jeugdarts of specialist
 • Wijkteam of CJG
 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)
 • Zorgverzekeraar

Aanmelding en vervolgprocedure

Aanmelding bij het Zorgbemiddelingsburo van 's Heeren Loo. tel: 0615908053

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Maandag t/m Vrijdag van 9-15u

Kosten

Kosten

In overleg met het zorgbemiddeligsburo van 's Heeren Loo. tel: 0615908053

Eigen bijdrage

Ja, de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Volwassenen met psychische problemen, Volwassenen met psychiatrische problemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met een verstandelijke beperking, Volwassenen met een stemmingsstoornis, Volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis, Volwassenen met een ontwikkelingsstoornis, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een angststoornis, Vrijwilligers, Minima, Herintreders, Vrijwilligers, Vluchtelingen/asielzoekers, Verslaafden/ex-verslaafden, Mensen met sociale problemen, Dak- en thuislozen

Doelgroep-toelichting

Voor mensen met:
+ een verstandelijke beperking
+ een psychische stoornis
+ een psychiatrische ziekte
+ een NAH
+ psycho-sociale problematiek
+ een verslavingsachtergrond
+ een burnout
+ een korte- of langere arbeidsongeschiktheid

Organisatie

's Heeren Loo Zorggroep

Landgoed Kernhem
Kalverkampweg 1
6718WJ Ede

088 0373163
06 12538901
makandra@sheerenloo.nl

Laatste controle op 17 februari 2020