Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Begeleiding aan mensen met NAH, Niet Aangeboren Hersenletsel

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving werkwijze

Professionals in NAH levert specialistische begeleiding thuis aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving. Zij ondersteunen hen op allerlei gebieden. Bij hersenletsel kunt u denken aan een herseninfarct - CVA - hersentumor - hersenbeschadiging. De medewerkers weten welke gevolgen kunnen optreden en wat het met iemand doet. Daarom kunnen zij mensen met hersenletsel de betrokken begeleiding geven die ze nodig hebben. Mensen met NAH kunnen hier ook terecht voor een goed gesprek, maar bijvoorbeeld ook voor ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving. De medewerkers wonen in de diverse regio`s.

Door wie?

Door goed opgeleide medewerkers (minimaal HBO-niveau) met aanvullende opleiding op het gebied van Niet Aangeboren Hersenletsel.

Soort ondersteuning/begeleiding

 • gezinsproblemen
 • leerproblemen
 • praktische ondersteuning
 • psychosociale begeleiding
 • sociale ondersteuning
 • Overig, namelijk: Hulp bij het van initieren of compenseren van eenvoudige of complexe taken, besluiten
  nemen en gevolgen daarvan wegen;
  Regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk,
  inkomen, iets kopen/betalen, het stimuleren tot en voorbereiden van een
  gesprek met instanties;
  Hulp bij plannen, stimuleren en voorbespreken van activiteiten;
  Hulp bij initieren of compenseren van op/bijstellen van dag/weekplanning; dagelijkse routine;
  Inzicht geven in (mogelijke) gevolgen van besluiten;
  Hulp bij zich aan regels/afspraken houden, corrigeren van besluiten of gedrag;
  Hulp bij uitvoeren van vaardigheden die geleerd zijn zoals sociale vaardigheden;
  Hulp bij het beheren van (huishoud)geld;
  Hulp bij de administratie (in de zin van oefenen, uiteindelijk weer zelf doen); hulp bij gebruik openbaar vervoer (in de zin van oefenen, uiteindelijk weer zelf doen);
  Hulp bij of overnemen van post openmaken, voorlezen en regelen, afhandeling praktische zaken;
  Hulp bij plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving;
  Hulp bij communicatie in de persoonsgebonden omgeving bij bijvoorbeeld afasie;
  Toezicht op- en het aansturen van gedrag ten gevolge van een stoornis, thuis of elders (bijvoorbeeld tijdens onderwijs);
  Toezicht gericht op het bieden van fysieke zorg, zodat tijdig in kan worden gegrepen bij bijvoorbeeld valgevaar, of complicaties bij een ziekte;
  Oefenen van de mantelzorger/gebruikelijke zorger hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening, stoornis of beperking van de client.

Beoogd eindresultaat

Zo zelfstandig mogelijk functioneren binnen uw eigen mogelijkheden

Duur

Afhankelijk van de indicatie.

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

Bij u thuis

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

In gezamenlijk overleg passend in uw agenda en die van de medewerker.

Kosten

Kosten

Er zijn twee mogelijkheden. U kunt kiezen voor Zorg in Natura (ZIN).
Professionals in NAH regelt dan alles voor u. De organisatie heeft hiervoor afspraken met de gemeente.
De andere mogelijkheid is een Persoons Gebonden Budget (PGB). U bent dan zelf verantwoordelijk voor de administratie.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie: € 63,00 per uur

Eigen bijdrage

conform richtlijnen CAK

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

 • Wmo
 • Wet Langdurige zorg (Wlz)

Aanmelding en vervolgprocedure

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via 0573-442646. Of via het aanmeldformulier op onze website www.nah.nl.
Na de aanmelding neemt een van onze medewerkers per omgaande contact met u op voor een afspraak. Het intake-gesprek vindt plaats bij u thuis. Daarna kan de juiste begeleiding worden ingezet.

Organisatie

Professionals in NAH

Postadres

Postbus 23
7240AA Lochem

0573 442646
info@nah.nl

Laatste controle op 2 maart 2020