Diensten

Tijdelijk verblijf

Algemeen

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Eerstelijns verblijf (Zvw)
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar
  • Om tijdelijk te kunnen verblijven op één van onze locaties, hebt u een zogenoemde indicatie of toestemming van uw zorgverzekeraar nodig. Opella kan u helpen bij de aanvraag. Belt u dan naar Opella servicepunt, tel. 0318 752222.

Omschrijving

Wanneer u tijdelijk in een van de woon- en zorgcentra van Opella verblijft, kunt u gebruikmaken van alle daar aanwezige zorg- en dienstverlening. U heeft een eigen appartement tot uw beschikking.

Duur van de opname

Er is geen minimum; maximaal zes weken met mogelijkheid van verlenging met nog eens zes weken.

Aanmelding & vervolgprocedure

Opella kan u helpen bij de aanvraag. Belt u dan naar Opella servicepunt, tel. 0318 752222.

Onderkomen

Type onderkomen

Appartement

Faciliteiten onderkomen

Alle faciliteiten in het woon- en zorgcentrum.

Kosten

Kosten

Vergoed uit een indicatie, of een zorgverzekering.

Eigen bijdrage

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Wanneer wordt de behandeling (deels) vergoed?

Afhankelijk van uw polis

Vergelijk Meer

Organisatie

Opella - Revalidatie en herstel

Valkenburglaan 35
6861AJ Oosterbeek

0318 752222
servicepunt@opella.nl

Contactpersoon

Opella servicepunt

0318 752222
servicepunt@opella.nl

Laatste controle op 26 november 2020

Vergelijk hulpaanbod