Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Reactivering

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving aandoeningen & behandelmethoden

Reactiveren gebeurt de hele dag door. Alle dagelijkse handelingen staan in het teken van herstel van lichaamsfuncties. U wordt ondersteund en begeleid door een vast team van medewerkers en therapeuten.

Specialismes

Heup- en knieoperaties, botbreuken, CVA

Verblijf mogelijk?

Ja

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen, Senioren, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met problemen aan het houdings-en bewegingsapparaat

Doelgroep-toelichting

Voor mensen die kortdurend dan wel langdurend reactivering nodig hebben. Kortdurend bijvoorbeeld na een heup- of knieoperatie of na gecompliceerde borbreuken na een val of ongeluk. Langdurend bijvoorbeeld na een CVA (beroerte) of andere aandoening.

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wet Langdurige zorg (Wlz)

Aanvragen en vervolgprocedure

Heeft u nog geen indicatie dan kunt u die aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Opella kan u helpen bij de aanvraag. Belt u dan naar het Opella servicepunt, tel. 0318 752222. Het kan ook zijn dat het ziekenhuis u aanmeldt bij de Halderhof. Intussen bepaalt het CIZ of u hiervoor in aanmerking komt. Nadat wij een positieve indicatie hebben ontvangen, proberen we zo snel mogelijk uw verblijf te regelen.

Waar?

Toelichting locatie

Op de revalidatieafdeling van verpleeghuis de Halderhof.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Op werkdagen door therapeuten, alle dagen door medewerkers van het team revalidatie.

Kosten

Kosten

Vergoed door de AWBZ

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Locatie

Locatie

De Halderhof

Adres

Boerhaavelaan 1

Postcode

6721 BG

Plaats

Bennekom

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Opella heeft het HKZ-kwaliteitscertificaat. Dat betekent dat we op een overtuigende en aantoonbare manier kwaliteit leveren in onze zorg- en dienstverlening.

Vergelijk Meer

Organisatie

Opella

locatie het Baken
Barones van Lyndenlaan 69
6721PK Bennekom

Postadres

Postbus 677
6710BR Ede

0318 752222 Opella servicepunt
0318 752229
servicepunt@opella.nl

Contactpersoon

Opella servicepunt, Informatie en advies

0318 752222
servicepunt@opella.nl

www.opella.nl

Laatste controle op 14 juli 2020