Diensten

Opleidingen, cursussen en trainingen

Cursusinformatie

Omschrijving van de cursus

Op de website www.ggmd.nl vindt u informatie over de trainingen.

Soort cursus

cursussen

Benodigde voorkennis

Geen.

Looptijd van de cursus

Afhankelijk van de training. Doorgaans 10 tot 12 bijeenkomsten.

Cursusmateriaal

Materialen worden verstrekt door GGMD.

Waar?

Locatie

een GGMD-locatie in Nederland
Büchnerweg 3
2803GR Gouda
0800 3374667

Toelichting locatie

Op aanvraag.

Wanneer?

Toelichting dagen en tijden

Dat wisselt per training. Soms in overleg met de personen die de training volgen.

Kosten

Kosten

Voor vroegdoven en doofblinden is een WMO-indicatie nodig. GGMD kan u helpen bij het aanvragen hiervan. Voor plots- en laatdoven, slechthorenden, mensen met tinnitus, hyperacusis of andere hoorproblemen is een verwijzing van de huisarts of specialist nodig en een audiogram. Dit wordt gefinancierd door uw ziektekostenverzekering, uw eigen risico wordt aangesproken. Voor de activiteiten voor instellingen of bedrijven, berekenen wij kosten. Op verzoek maken wij een offerte. Ook voor de diensten aan horenden brengt GGMD kosten in rekening. Daarop is één uitzondering: de Communicatietraining voor mensen met een kind, ouder of partner die doof of slechthorend is.

Inschrijving

Inschrijven of aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldformulier op www.ggmd.nl in te vullen of door contact met ons op te nemen. Als wij de aanmelding hebben ontvangen, neemt een van onze medewerkers contact op.

Doelgroepen

Doelgroepen

Volwassenen met een auditieve beperking, Voor familieleden/omgeving, Gezinnen

Doelgroep-toelichting

GGMD biedt trainingen: - om beter te leren omgaan met een specifieke hoorproblematiek, zoals tinnitus - om de zelfredzaamheid of sociale vaardigheden te vergroten zoals ' omgaan met geld' - om de communicatie te verbeteren zoals een training waarbij men leert gebaren of spraakafzien Daarnaast biedt GGMD voorlichting en trainingen voor horende mensen in de omgeving van mensen met gehoorproblemen. Dat kan familie betreffen maar ook organisaties die in hun werk met doven of slechthorenden te maken hebben.

Vergelijk Meer

Organisatie

GGMD voor Doven en Slechthorenden

(locaties door heel Nederland)
Kanaalweg 93C
3533HH Utrecht

088 4321799 telefoon
088 4321707
contact@ggmd.nl

Contactpersoon

TAC (Team Aanmelding & Contact)

088 4321700
088 4321707 Fax
contact@ggmd.nl

Laatste controle op 8 juni 2020

Vergelijk hulpaanbod