Diensten

Werken en meedoen

Locatie

Locatie

Servicebureau
Stedumermaar 6
9735AC Groningen
050 5973820

Dagbesteding

Omschrijving

Een zinvolle en plezierige werkplek is voor iedereen van belang. Medewerkers van De Noorderbrug ondersteunen u bij het vinden van een passende werkplek en bij het ontdekken van uw mogelijkheden en talenten.

U werkt, alleen of samen met andere cliënten, bij een bedrijf midden in de samenleving. Steeds meer bedrijven stellen werkplekken beschikbaar voor cliënten van De Noorderbrug. De bevindingen van zowel cliënten, medewerkers als betrokken bedrijven zijn zeer positief.

De bedrijven waar De Noorderbrug mee samenwerkt hebben aangepaste voorzieningen voor mensen met een lichamelijke beperking.

Zorgzwaarte

  • matige ondersteuning
  • zware of complexe ondersteuning

Soort activiteiten

Creatieve activiteiten: onbetaald werken in bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld op het gebied van administratief werk, technisch werk, agrarisch werk, tuinonderhoud, detailhandel en productie werk.

De omgeving

Een bedrijf, midden in de samenleving. Participatie staat centraal gericht op het toeleiden tot een vrijwillige, (on)betaalde werkplek.

Aanmelden

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Wet Langdurige zorg (Wlz)
  • Zorgverzekeraar

Aanmelding en vervolgprocedure

Neem contact op met Klant en Advies via 050-59738 20 of klantenadvies@noorderbrug.nl

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

Variabele tijden, in overleg.

Kosten

Kosten

Wmo-gefinancierd. Hulp of ondersteuning vanuit de Wmo vraagt u aan bij het Wmo-loket van uw gemeente. De gemeente bekijkt samen met u of u de ondersteuning nodig heeft en in welke vorm.

Het CIZ geeft indicaties af voor de Wet Langdurige Zorg; www.ciz.nl

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor meer informatie kijk op www.noorderbrug.nl

Doelgroepen

Doelgroepen

Ouders van kinderen met een beperking, Jongeren met een auditieve beperking, Jongeren met een chronische ziekte, Jongeren met een lichamelijke beperking, Jongeren met een meervoudige beperking, Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, Volwassenen met een auditieve beperking, Volwassenen met een chronische ziekte, Volwassenen met een lichamelijke beperking, Volwassenen met een meervoudige beperking, Volwassenen met gedragsproblemen, Volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Baby's, Jongeren, pubers en tieners, Kinderen, Kleuters, Peuters, Senioren, Volwassenen

Doelgroep-toelichting

De Noorderbrug is specialist voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, de ziekte van Huntington of een chronische neurologische aandoening. 

Organisatie

De Noorderbrug

Servicebureau
Stedumermaar 8
9735AC Groningen

Postadres

Servicebureau
Postbus 171
9700AD Groningen

050 5973820 Klant & Advies
050 5973888
klantenadvies@noorderbrug.nl
info@noorderbrug.nl

Contactpersoon

Klant en Advies

050 5973820
klantenadvies@noorderbrug.nl

Bereikbaar: maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur

Laatste controle op 28 augustus 2020

Vergelijk hulpaanbod