Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Acute zorg

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Acute zorg kan bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. In nood op (kleine) kinderen passen en aanwezig zijn bij een demente oudere vallen hier ook onder.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Nee

Registraties en keurmerken

Niet van toepassing

Op welke dagen en tijden?

U krijgt maximaal 32 uur acute zorg, verdeeld over maximaal vijf etmalen. Acute zorg wordt binnen 48 uur geleverd.

Is er een vaste verzorger?

Ja, er is een vast team

Verpleegkundige handelingen

De acute zorg kan bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. In nood op (kleine) kinderen passen en aanwezig zijn bij een demente oudere vallen hier ook onder.

Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Icare Zorgcentrale
T 0900 8833
 
Ook verwijzers en/of wijkverpleegkundigen kunnen deze hulp aanvragen.

Uitvoering van de dienst

betaald werk

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de zorg

0

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Als u een afspraak voor hulp wilt afzeggen of wijzigen, belt u minstens 24 uur van te voren naar Icare Zorgcentrale, tel. 0900 88 33.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

Niet van toepassing.

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van uw medewerker. U belt daarvoor Icare Zorgcentrale. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Stichting Icare. Een informatiefolder over deze regeling vindt u in de zorgmap van Icare, maar is ook aan te vragen bij Icare Zorgcentrale.

Kosten

Kosten

Gratis voor leden van Icare Ledenvereniging.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Bemiddelingskosten

Niet van toepassing

Kosten intakegesprek

tot € 25,-: Niet van toepassing.

Reiskosten

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Geen.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Geen.

Organisatie

Icare

Stationsweg 114
6711PZ Ede

0900 8833 24 uur per dag
ede@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020