Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Nachtzorg

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving

Nachtzorg kan bestaan uit diverse verzorgende en verpleegkundige handelingen.

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

  • Wmo
  • Zorgverzekeraar
  • Zorgverzekeraar (wijkverpleging)

Registraties en keurmerken

Niet van toepassing

Op welke dagen en tijden?

Nachtzorg is beschikbaar tussen 23.00 en 7.00 uur. Dit kan op afspraak, maar ook in acute situaties. Bij ongeplande zorg is de verzorgende of verpleegkundige binnen een half uur na de oproep ter plekke.

Is er een vaste verzorger?

Ja, er is een vast team

Verpleegkundige handelingen

Bijvoorbeeld wondverzorging, toedienen van medicijnen en aanbrengen of verwisselen van een infuus.

Aanmelding en vervolgprocedure

Voor nachtzorg heeft u een indicatiestelling nodig. U kunt een indicatie aanvragen via Icare Zorgcentrale. Zij zorgen ervoor dat het Centrum Indicatiestelling Zorg uw aanvraag in behandeling neemt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Icare Zorgcentrale
T 0900 88 33
24 uur per dag, 7 dagen per week

Uitvoering van de dienst

betaald werk

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de zorg

0

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Als u zelf een afspraak voor hulp wilt afzeggen of wijzigen, belt u dan 24 uur van tevoren met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

0 maanden

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van uw medewerker. U belt daarvoor Icare Zorgcentrale. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Stichting Icare. Een informatiefolder over deze regeling vindt u in de zorgmap van Icare, maar is ook aan te vragen bij Icare Zorgcentrale.

Kosten

Kosten

Nachtzorg wordt vergoed vanuit de AWBZ en u betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen en het aantal uren verleende hulp.

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Ja, prijsindicatie:

Bemiddelingskosten

Niet van toepassing

Kosten intakegesprek

tot € 25,-: Niet van toepassing.

Reiskosten

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Ja, inkomensafhankelijk.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Nachtzorg is beschikbaar tussen 23.00 en 7.00 uur.

Organisatie

Icare

Stationsweg 114
6711PZ Ede

0900 8833 24 uur per dag
ede@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020