Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Thuisbegeleiding

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving zorg

Door middel van gesprekken en door praktische begeleiding werkt u samen met de thuisbegeleider aan de gewenste verandering. Ondersteuning kan bijvoorbeeld nodig zijn bij:

- het voeren en op orde houden van een huishouding
- het opvoeden van kinderen (o.a. met behulp van beeldmateriaal)
- het omgaan met geldzaken
- het omgaan met overspannenheid, depressies en fobieën
- het verwerken van een verlies of een echtscheiding
- het omgaan met een handicap
- ontslag uit een psychiatrisch ziekenhuis
- verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Wmo

Waar wordt de zorg geleverd?

In uw thuissituatie

Vaste zorgverlener

Ja, er is één vast persoon

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

De dagen en tijden waarop u verpleging ontvangt, worden in overleg met u vastgesteld. Icare biedt 24 uur per dag zorg, gepland en ongepland.

Aanmelden

Aanmelding en vervolgprocedure

Als u thuisbegeleiding overweegt dan kunt u een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiesteling Zorg (CIZ). Eventueel kan dit in combinatie met persoonlijke en/of huishoudelijke verzorging. U kunt ook aan Icare het verzoek doen om een indicatie aan te vragen bij het CIZ. U kunt hiervoor contact opnemen met Icare Zorgcentrale, telefoon 0900 88 33, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Na toekenning van de indicatie door het CIZ vindt er een intakegesprek plaats met een thuisbegeleider.

Opzeggen / afzeggen

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Opzegtermijn voor het stoppen van de zorg (in maanden)

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie (in maanden)

0

maand(en)

maand(en)
Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, neem dan contact op met zijn of haar leidinggevende via Icare Zorgcentrale. Als ook dit niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling van Stichting Icare. Een informatiefolder over deze regeling vindt u in de zorgmap van Icare, maar is ook aan te vragen bij Icare Zorgcentrale.

Kosten

Inkoop met PGB mogelijk

Niet van toepassing

Bemiddelingskosten

geen

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden

Reiskosten

geen

Eigen bijdrage

Voor thuisbegeleiding betaalt u geen eigen bijdrage.

Organisatie

Icare

Stationsweg 114
6711PZ Ede

0900 8833 24 uur per dag
ede@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020