Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Specialistische verpleging

Meer informatie over deze dienst:

Algemeen

Omschrijving van de verpleging

Mogelijke handelingen zijn:
- pijnbehandeling
- (sonde)voeding
- diverse intraveneuze behandelingen
- overig, zoals maagdrainage, thuisbeademing

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Zorgverzekeraar

Registraties en keurmerken

BIG

Op welke dagen en tijden?

De dagen en tijden waarop u verpleging ontvangt, worden in overleg met u vastgesteld. Icare biedt 24 uur per dag zorg, gepland en ongepland.

Vaste verpleegkundige

Ja, er is een vast team

Verpleegkundige handelingen

Mogelijke handelingen zijn:
- pijnbehandeling
- (sonde)voeding
- diverse intraveneuze behandelingen
- overig, zoals maagdrainage, thuisbeademing

Aanmelding en vervolgprocedure

Wilt u specialistische zorg aanvragen dan kunt u contact opnemen met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week). Onze medewerkers beantwoorden uw vragen en zorgen ervoor dat het CIZ uw aanvraag in behandeling neemt.

Opzeggen / afzeggen

Opzegtermijn voor het stoppen van de verpleging

0

Regels voor het afzeggen van een afspraak

Als u zelf een afspraak voor hulp wilt afzeggen of wijzigen, belt u dan 24 uur van tevoren met de Icare Zorgcentrale. Als u de hulp afzegt, kan Icare een vervangende afspraak niet garanderen. Als Icare een afspraak wijzigt, bijvoorbeeld door een ingrijpende verandering in uw situatie, personeelstekort of materiaaltekort, dan meldt Icare dit zo spoedig mogelijk.

Opzegtermijn bij overstap naar een andere organisatie

0

Klachten

Klachtenprocedure en hoe te melden

Als u ergens ontevreden over bent en u kunt er niet over praten met de betreffende medewerker, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van uw medewerker. U belt daarvoor Icare Zorgcentrale. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van Stichting Icare. Een informatiefolder over deze regeling vindt u in de zorgmap van Icare, maar is ook aan te vragen bij Icare Zorgcentrale.

Kosten

Kosten

Verpleging wordt vergoed vanuit de AWBZ en u betaalt hiervoor een eigen bijdrage. Hoeveel dat is hangt af van uw inkomen en het aantal uren verleende hulp.

Inkoop met PGB mogelijk

Ja, prijsindicatie:

Bemiddelingskosten

niet van toepassing

Kosten intakegesprek

Er zijn geen kosten aan verbonden: niet van toepassing

Reiskosten

niet van toepassing

Eigen bijdrage

Ja. Heeft u vragen over uw eigen bijdrage, neemt u dan contact op met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de Icare Zorgcentrale, 0900 88 33 (24 uur per dag, 7 dagen per week).

Organisatie

Icare

Stationsweg 114
6711PZ Ede

0900 8833 24 uur per dag
ede@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020