Wilt u met ons meedenken?

Zou u een paar vragen voor ons willen beantwoorden over de werking van deze website?
Het kost slechts enkele minuten van uw tijd.
Alvast bedankt voor uw medewerking aan ons onderzoek!

Zoekresultaten

Videohometraining

Meer informatie over deze dienst:

De coaching

Omschrijving werkwijze

Eerst wordt uw thuissituatie gefilmd. Daarna bekijkt u samen met een speciaal daarvoor opgeleide wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidzorg de opname. Hierbij wordt er vakkundig gekeken hoe u en uw kind met elkaar omgaan. U krijgt vervolgens gedegen advies. Zo leert u de taal van u kind te begrijpen, waardoor de communicatie beter verloopt.

Registraties en keurmerken

Geen

Door wie?

Een speciaal daarvoor opgeleide wijkverpleegkundige Jeugdgezondheidzorg.

Beoogd eindresultaat

Een verbeterde communicatie tussen ouders / verzorgers en kind.

Duur

Afhankelijk van de vraag worden drie tot vijf opnames gemaakt. Eventueel wordt u doorverwezen voor meer specialistische of langdurende hulp.

Waar?

Locatie

Geen vaste locatie

Toelichting locatie

Bij u thuis.

Wanneer?

Op welke dagen en tijden?

In overleg.

Indicatie en aanmelding

Is een indicatie of verwijzing noodzakelijk?

Op verwijzing van de consultatiebureauarts of wijkverpleegkundige JGZ.

Aanmelding en vervolgprocedure

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Icare Ledenvereniging
 T 088 383 20 00

Kosten

Kosten

Gratis voor leden van de Icare Ledenvereniging. Bent u geen lid van de Icare Ledenvereniging dan kunt zich aanmelden via de link onder "bestanden".

In te kopen met Persoonsgebonden Budget (PGB)

Niet van toepassing

Eigen bijdrage

Nee.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Alles wat u met de verpleegkundige van Icare bespreekt is vertrouwelijk. De verpleegkundigen van Icare hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen gegevens aan derden mogen verstrekken. Ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens garandeert uw privacy. Alleen met uw toestemming mogen wij gegevens aan anderen beschikbaar stellen. Uiteraard houdt Icare zich aan deze wet.

Vergelijk Meer

Organisatie

Icare

Stationsweg 114
6711PZ Ede

0900 8833 24 uur per dag
ede@icare.nl

Laatste controle op 14 mei 2020